etkin öğretim sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte etkin öğretim kelimesinin manası:

 1. Ele alınan bir sorunun çözümünde, geleneksel öğretim yöntemlerinden yararlanmak yerine, ilgili birkaç bilgi alanında araştırma, deneme ve inceleme yapmaya önem veren öğretim.
 2. Ele alınan bir sorunun çözümünde, geleneksel derslik yöntemlerinden yaralanmak yerine, ilgili birkaç bilgi alanında araştırma, deneme ve inceleme yapmaya önem veren öğretim.

etkin öğretim ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ilköğretim: Birkaç öğretim basamağından oluşan örgün eğitim sisteminin okuma yazmayı, matematiği, iyi bir yurttaş olmak için gerekli olan temel bilgi ve becerileri kazandıran sekiz yıllık ilk basamağı Örnek: İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur… Anayasa Devamını Oku

 • esnek üretim sistemi: Birbirine bir malzeme taşıma ağı ile bağlanmış, yarı bağımsız sayısal kontrollü tezgahlardan oluşan benzetim yöntemlerinden yararlanan bilgisayar kontrollü bir üretim sistemi. krş. fordist üretim sistemi Devamını Oku

 • ilköğretim denetmeni: Atandığı bölgede özellikle ilköğretim kurumlarının çalışmalarını ve ilköğretimle ilgili öteki etkinlikleri denetleyen, gerektiğinde inceleme ve soruşturma yapan, öğretmenler ile okul yöneticilerine yol gösteren ve millî eğitim yönetmenlerine bağlı olarak çalışan denetmen. Devamını Oku

 • bireysel öğretim: Her çocuğun kişisel gereksinmelerini karşılamak ve sorunlarını çözebilmek amacıyle kılavuzluk etkinliklerinden yararlanmaya çalışan öğretim tutumu. Öğretim gereçlerinin, her öğrencinin kişisel yetenek ve ilgisine karşılık verecek biçimde hazırlanıp kullanılmasına önem veren Devamını Oku

 • genişletilmiş yeniden üretim: Marksist kuramda değişmeyen sermaye ve değişken sermayeye yapılan katkılar sonucu emeğin sömürü derecesinin yükseltilmesi yoluyla mevcut üretim değerinin aşılmasına olanak veren üretim. Devamını Oku

 • mektupla öğretim: Bir öğretim kurumu, bir eğitim dairesi ya da özel bir kuruluş tarafından mektupla yürütülen öğretim. Ektupla öğretim kurslarına yazılan öğrencilere ders hazırlamak, onlardan gelen yazılı ödevleri düzeltmek ve değerlendirmekle görevli Devamını Oku

 • ortaöğretim: İlköğretim ile yükseköğretim kurumları arasında yer alan genel okulları, teknik ve meslek okullarını yönetmek görev ve sorumluluğunu yüklenmiş bulunan kuruluş. İlköğretimden sonra öğrenimini sürdürmek isteyen öğrencileri üniversiteye veya teknik ve Devamını Oku

 • cobb douglas üretim fonksiyonu: Üretim teknolojisinin tanımlanmasında kullanılan ve üretim faktörleri sermaye ve emek arasındaki ikame esnekliği katsayısının bire eşit olduğu bir tür C.E.S. üretim fonksiyonu. krş. C.E.S. üretim fonksiyonu, Leontief üretim fonksiyonu, doğrusal üretim fonksiyonu Devamını Oku

 • öğretim bilgisi: Öğretim ilke, yöntem ve yollarına ilişkin genel sorunları inceleyen bilgi dalı, didaktik. Öğretim ilke, yöntem ve yollarına ilişkin genel sorunları inceleyen bilgi dalı. Devamını Oku

 • öğretim görevlisi: Yükseköğretim kuruluşlarında öğretim üyesi bulunmayan dersler için geçici veya sürekli olarak görevlendirilen, ders veren ve uygulama yaptıran kimse. Üniversitelerde öğretim üyesi bulunmayan dersler için geçici olarak görevlendirilen kimse. Devamını Oku

 • bütünleşik üretim: Hammaddeden sonul mala kadar tüm üretim süreçlerinde bir önceki aşamada üretilen malın bir sonraki aşamada girdi olarak kullanıldığı, diğer bir deyişle her bir üretim sürecinin birbirine bağlanarak bütün üretim aşamalarının aynı tesiste gerçekleştirildiği üretim. Devamını Oku

 • özel öğretim yöntemleri: Türlü eğitim kurumlarının programlarında yer alan derslerin öğretimine ilişkin ilke, yöntem ve teknikleri açıklayan bilgi dalı. Öğretmen yetiştiren kurumlarda öğretmen adaylarına ileride okutacakları derslerle ilgili olarak verilen yöntem bilgileri. Devamını Oku

 • il ilköğretim kurulu: Başkanlığını vali, ikinci başkanlığını millî eğitim müdürünün yaptığı; belediye başkanı, defterdar ve ilgili daire müdürleri ile okul-aile birlikleri, öğretmen dernekleri, türlü okul yönetici ve öğretmenleri, ilköğretim denetmenleri temsilcilerinden oluşan ve ilköğretim sorunlarını il düzeyinde topluca inceleyen kurul. Devamını Oku

 • etkin okul: Eğitim etkinliklerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi konularında öğrencilere geniş çapta katılma imkânı sağlayan okul. Eğitim ve öğretim etkinliklerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi konularında öğrencilere geniş çapta katılma olanağı sağlayan okul. Devamını Oku

 • ilköğretim kurulları: Köy, bucak, ilçe ve illerde İlköğretim ve Eğitim Yasasına göre kurulan ve ilköğrenim çağındaki çocukların eğitimlerine ilişkin sorunlarla uğraşan kurullara verilen genel ad. Köy ilköğretim kurulu, il ilköğretim kurulu gibi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar