etkinlik giderme sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte etkinlik giderme kelimesinin manası:

 1. Bir ortamda tepkimeye neden olan etkin bileşenin niteliğinin güçsüzleştirilmesi ya da niceliğinin azaltılması.

etkinlik giderme ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • etkinlik: Etkin olma durumu, müessiriyet. Bir kişinin, bir işletmenin, bir kurumun belli bir alandaki eylemi, faaliyet, aktivite. Devamını Oku

 • insersiyonla faaliyet giderme: Vektörün taşıdığı bir genin faaliyetinin giderilmesi için vektöre başka bir gen yerleştirilmesi. Devamını Oku

 • göreli etkinlik: (Kuramsal istatistik) Aynı evrendeğerin iki kestiricisinden birinin ötekine göre etkinliğini belirten ölçü. ay. bk. etkin kestirici, göreli kesinlik. Devamını Oku

 • etkinlik derecesi: Belli bir genotipin fenotipik olarak belirme derecesini tanımlamada kullanılan bir kavram olup, bir geninetkinlik derecesi, etkin bir genin fenotipte meydana getirdiği etkinin derecesidir. Bu özellik, genin sorumlu olduğu karakterin bireylerde ortaya çıkma dereceleriyle belirlenir. Devamını Oku

 • istençli etkinlik: Dıştan hiç bir zorlama olmadan kişinin kendiliğinden seçip uyguladığı etkinlik. Devamını Oku

 • hacimsel etkinlik: (hacimsel aktiflik ) Bir maddenin etkinliğinin, o maddenin hacmine oranı. Devamını Oku

 • intirinsik etkinlik: İlaç-Almaç etkileşmesine ilişkin teorilerden değişik almaç işgal teorisine göre ilacın etkinliğinin ölçüsü için kullanılan ve α ile simgelenen terim Devamını Oku

 • biyolojik etkinlik: Herhangi bir besin maddesinin ve/veya özellikle belirli bir vitaminin bir organizmadaki etki derecesi, bir yetersizlikten korunmak için gerekli olan vitamin miktarını ölçme yolu. Devamını Oku

 • protein etkinlik derecesi: Protein değerlendirme sistemlerinden olan ve her birim tüketilen protein için sağlanan canlı ağırlık artışının yüzde olarak ifadesi, PER. Devamını Oku

 • öğesel çözümleme: Bir bileşikteki her öğenin nicelik ve niteliğinin belirlenmesi. Devamını Oku

 • giderme: Gidermek işi. Devamını Oku

 • hidrojen giderme: Bir özdeğin kimyasal yapısındaki hidrojenlerin bir bölümünün ya da tümünün alınması. Devamını Oku

 • kabuk giderme: Kazan ve boru çeperlerinde biriken katıların fiziksel ya da kimyasal yollarla temizlenmesi. Devamını Oku

 • hata giderme: Bk. hata düzeltme Devamını Oku

 • gerilim giderme: Bkz.Gerilim giderme tavlaması. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar