european standardisation bodies sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte european standardisation bodies kelimesinin manası:

 1. Avrupa Standardizasyon Kuruluşları

european standardisation bodies ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • european committee for standardisation: Avrupa Standardizasyon Komitesi Devamını Oku

 • european committee for electrotechnical standardisation: Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi Devamını Oku

 • indo european: İndo avrupalı, hint-avrupa dil grubundan Hint- Avrupa dillerinden birini konuşan kimse Devamını Oku

 • presidency of the european common market: Avrupa ortak pazarı başŸkanlığŸı, halilazırda Avrupa BirliğŸi’ne başŸkanlık etmek için seçilmişŸ ülke Devamını Oku

 • member of the european parliament: Avrupa Parlamentosu üyesi, Avrupa Parlamentosu delegesi,MEP Devamını Oku

 • avrupa ayaktopu birliği: Avrupa’daki ulusal ayaktopu birliklerinin bağlı bulundukları uluslararası kuruluş. Devamını Oku

 • standardization committee: Standardizasyon komitesi Devamını Oku

 • altılar grubu: Roma Antlaşmasıyla, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu, Avrupa Atom Topluluğu ve Avrupa Ekonomik Topluluğu’nu kuran, Batı Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg’dan oluşan altı Batı Avrupa ülkesi. Devamını Oku

 • standardization: [standardization (Amer.) ] standardizasyon, standartlaştırma, tek tip yapma, titrasyon [kim.], ayarlama Standardizasyon, standartlaşŸtırma, tek tip yapma, titrasyon [kim.], ayarlama Devamını Oku

 • Avrupa Birliği Gıda Güvenliği Danışma Kurulu: Avrupa Birliği Parlementosu ve üye ülkelere, gıda ve yem güvenliği konularında bilimsel tavsiyelerde bulunan resmi danışma kurulu, EFSA. Devamını Oku

 • avrupalı: Avrupa’da yaşayan, Avrupa halkından olan kimse. Avrupa’ya özgü, Avrupa ile ilgili olan. Devamını Oku

 • alafranga: Frenklerin töre, âdet ve hayatına uygun, Frenklerle ilgili, alaturka karşıtı. Avrupa kültürüne özgü olan. Devamını Oku

 • european union: Avrupa Birliği Devamını Oku

 • european parliament: Avrupa parlementosu Devamını Oku

 • central european: Orta avrupa Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar