evcilleştirme sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte evcilleştirme kelimesinin manası:

 1. Evcilleştirmek işi, ehlîleştirme.
 2. Ürünlerinden ve hizmetlerinden yararlanmak için yabani hayvanların insanlara alıştırılması ve insan kontrolünde yetiştirilmesi.

evcilleştirme ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • evcilleştirilme: Evcilleştirmek işi. Devamını Oku

 • evcilleşme: Evcilleşmek işi, ehlîleşme. Devamını Oku

 • akraba dışı yetiştirme: Akraba olamayan hayvanlar arasında yapılan birleştirmeyi ön gören yetiştirme. Devamını Oku

 • ehlileştirme: Evcilleştirme. Devamını Oku

 • evcilleştirmek: Evcil bir duruma getirmek, ehlîleştirmek. Devamını Oku

 • yerelleştirme: Yerelleştirmek işi. Kamu yönetiminde, yönetim yetki ve sorumluluğunun, yerel kamu otoritelerinin daha geniş bir serbestiye sahip kılınmaları için kısmen merkezi yönetimden yerel yönetimlere bırakılması. krş. yerinden yönetim Devamını Oku

 • bileştirme: Bileştirmek işi. Kimi kişilerde görülen ve bir duyu örgeniyle sağlanan algıları başka bir duyu örgeni ile sağlananlarla birleştirip kaynaştırma eğilimi. (Renkli işitmede olduğu gibi.) Devamını Oku

 • zenginleştirme: Zenginleştirmek işi. Cevherin içinden alınmak istenen mineralin öğütme, mıknatısla ayırma vb. yollarla niteliklerinin geliştirilmesi ve niceliğin artırılması. Devamını Oku

 • bireyleştirme: Bireyleştirmek işi. Ferdîleştirme (bk. bireyselleştirme). Devamını Oku

 • özelleştirme: Devlete ait taşınır, taşınmaz malların teklif alma ya da ihale yoluyla satışını yapma. Özelleştirmek işi veya durumu. Devamını Oku

 • sertleştirme: Sertleştirmek işi. Açındırma sırasında yumuşamış olan duyarkatı dış etkilerden korumak amacıyla, bazı sülfatlar ekleyerek sağlamlaştırma. Devamını Oku

 • yetiştirme: Birinin koruyuculuğunda yetişen kimse. Yetiştirmek işi. Devamını Oku

 • dişileştirme: Dişileştirmek işi. Balığa erken gelişme evresinde dişilik hormonlarının verilmesiyle cinsiyetin doğrudan değiştirilmesi. Devamını Oku

 • su içinde yetiştirme: Suda yaşayan canlıların kontrollü çiftlik ortamlarında yetiştirilmesi, akuakültür. Devamını Oku

 • akrabalı yetiştirme baskısı: Akrabalı yetiştirme boyunca düşük başarımın gözlenmesi, oluşması. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar