evrendeşçilik sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte evrendeşçilik kelimesinin manası:

 1. Kendilerini evrenin yurttaşı sayanların görüşü, kozmopolitizm.

evrendeşçilik ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • yer özekçilik: Yer yuvarlığını evrenin merkezi sayanların görüşü, jeosantrizm. Devamını Oku

 • yerözekçilik: Yeryuvarlağını evrenin merkezi sayanların görüşü, jeosantrizm. Devamını Oku

 • evrendeğer: Evrenden hesaplanan ya da örnekleme yoluyla kestirilmek istenen, evrenin ayırıcı bir niteliğine ilişkin değer. Örneğin, evrenin ortalaması. Devamını Oku

 • canlı özdekçilik: Evrenin temeli olarak düşünülen maddenin canlı olduğunu savunan doktrin, hilozoizm. (Yun. hyle = özdek; zoe = yaşam) : Evrenin temeli olarak düşünülen özdeğin canlı olduğunu savunan öğreti. Devamını Oku

 • vatandaş: Yurttaş Örnek: Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz. Atatürk Yurttaş. Devamını Oku

 • eleştirel gerçekçilik: Gerçekliğin bu evresi içinde, bir bütün olarak kentsoylu sanatı ve tiyatrosudur; bulunduğu çevrenin toplumsal gerçekliğinin bir eleştirisini de birlikte getirir. Gerçekliğin görgücü (ampirik) çizimiyle kahramanın ülküleştirilmesi yer alır. ilerici nitelikli romantizm ile arasındaki ayrım, romantizm, anaparacı dizgenin yalnızca toplumsal eleştirisi ile uğraşırken,eleştirel gerçekçilik, liberalizme yönelen kentsoylu toplumdaki çelişkilerin toplumsal niteliğini açıklamaya çalışır. Devamını Oku

 • özdekçilik: Materyalizm. Her türlü gerçekliğin -yalnızca nesnel değil, ruhsal ve tinsel olan gerçekliğin de -özünü ve temelini özdekte gören, özdekten başka hiç bir tözün bulunmadığını öne süren dünya görüşü. // Özdeği Devamını Oku

 • eksen: Bir cismi iki eşit parçaya bölen çizgi, mihver Örnek: Politikacıların kendilerini evrenin ekseni saymamaları gereğini anlamaları için… H. Taner Üzerinde bir pozitif yön varsayılan sonsuz doğru. Araba dingili. Devamını Oku

 • eytişimsel özdekçilik: Marx’in, Engels’le birlikte geliştirdiği, Hegel’in eytişimsel gelişme düşüncesini ilke olarak alıp, bunu, kendi deyişle, “başaşağı” eden, felsefe öğretisi: Evreni devinim içindeki özdekten oluşmuş bir bütün olarak göz önüne alan “evren üzerine genel kuram”. Bu kuramda şu ilkeler yer alır: a. Evrenin yapısı özdekseldir; özdek, bilincin dışında ve bilinçten bağımsız bir gerçeklik olarak vardır; evrenin varoluş Devamını Oku

 • evrendoğum: Evrenin oluşumu, kökeni, doğuşu, yaratılışı. Evrenin oluşumu ve gelişmesi üzerine bilim öncesi söylencel (mitolojik)-dinsel öğreti. Devamını Oku

 • citizens rights movement: YurttaşŸ Hakları Hareketi, yurttaşŸlık haklarını destekleyen siyasi bir hareket Devamını Oku

 • yüze tutma: İki evrenin arayüzey bölgesinde, yoğunluğu az olan evrenin yüze tutan üzerindeki derişiminin, kendi yığın derişiminden daha çok olması. Devamını Oku

 • delibozukluk: Delibozuk olma durumu Örnek: Gerçi bu işi başlangıçta delibozukluk sayanlar, başarılınca da çekemeyenler çıkmamış değildir. T. Buğra Devamını Oku

 • evrendeşlik: Evrendeş olma durumu, kozmopolitlik. Devamını Oku

 • konum evrendeğeri: Bir sıklık dağılımının konumunu belirten evrendeğer. Örneğin, evren ortalaması birkonum evrendeğeridir. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar