evrim teorisi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte evrim teorisi kelimesinin manası:

 1. Birbiri ardından gelen döller boyunca geçirdiği değişmeler sonucu ortaya çıkmış olan farklılıklarla meydana gelen çeşitli hayvan ve bitkilerin, köklerini daha önce yaşamış tiplerden almış olduklarını ve basit yapılı organizmalardan daha yüksek yapılı organizmalara doğru bir gelişme olduğunu ileri süren teori. Evolüsyon teorisi.

evrim teorisi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • evrim: Zaman içinde birdenbire olmayan, kesintisiz, niteliksel ve niceliksel gelişme süreci. Bir canlıyı ötekilerden ayırt eden biçimsel ve yapısal karakterlerin gelişmesi yolunda geçirilen bir dizi değişme olayı, tekâmül. Devamını Oku

 • lipoit teorisi: Ölümün yüksek sıcaklıkta, plâzma lipitlerinin sıvılaşması sonucunda olmasını ileri süren teori. Devamını Oku

 • kromozom teorisi: (Yun. chroma: renk; soma: vücut) Yirminci yüzyılın başlarında ileri sürülen ve kalıtınım kromozomlarla yapıldığını ifade eden teori. Devamını Oku

 • ansal evrim: Canlıların evrim basamaklarında, yüksek düzeydeki anlıksal yeterliklere doğru sürekli olarak gelişmesi. Devamını Oku

 • ağ teorisi: Bağışıklık sisteminin antijene özgü hücrelerinin gelen antijene, doğrudan olmayıp etkileşimle bağlandığını söyleyen teori. Devamını Oku

 • kültürel evrim: Bir toplumda kültür değerlerinin dölden döle geçmesiyle daha gelişmiş bir toplum oluşması. Devamını Oku

 • aysberg teorisi: Anestezik madde moleküllerinin çevresinde su moleküllerinin sürekli toplandığını ve böylece buz dağı görünümünde bir yapı oluşturduğunu ileri süren teori. Devamını Oku

 • kant laplace teorisi: Güneş Sistemi’nin oluşumu ile ilgili farklı teoriler ortaya atılmıştır. En geçerli teori sayılan Kant-Laplace teorisine Nebula teorisi de denir. Bu teoriye göre, Nebula adı verilen kızgın gaz kütlesi ekseni çevresinde sarmal bir hareketle dönerken, zamanla soğuyarak küçülmüştür. Bu dönüş etkisiyle oluşan çekim merkezinde Güneş oluşmuştur. Gazlardan hafif olanları Güneş tarafından çekilmiş, çekim etkisi dışındakiler uzay Devamını Oku

 • kıtaların kayması teorisi: Yerküre yüzeyinde kıtaların yavaş yavaş hareket etmesi ile bugünkü kıtaların oluştuğunu ileri süren teori. Devamını Oku

 • filetik evrim: Tek bir soy hatundan gelen tür ya da formlar dizisine doğru olan evrim değişmeleri dizisi. Devamını Oku

 • evolüsyon teorisi: Bk. evrim teorisi Devamını Oku

 • evrim ve devrim: Gelişmenin biri niceliksel, öbürü niteliksel olan ve ayrılmaz biçimde birbiriyle bağlantılı bulunan iki yanı. bkz. evrim, devrim. Devamını Oku

 • işgal aktivasyon teorisi: İlaç-Almaç etkileşmesine ilişkin teorileriden, bir ilacın etkisinin oluşabilmesı için ilaçla almacın bağlanması gerektiği görüşünü savunan teori. Devamını Oku

 • klonal seleksiyon teorisi: Çok sayıda lenfoyit hücre arasında özel bir tip hücreyi seçmek üzere bir antijene karşı antikor oluşturma teorisi. Devamını Oku

 • aksiyomatik cümleler teorisi: Bk. belitsel kümeler kuramı Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar