executive routine sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte executive routine kelimesinin manası:

 1. Yürütücü yordam

executive routine ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • örtülü yordam: Araştırma amaçlarını gizleyebilmek ve kendiliğinden yanıtlar alabilmek üzere yanıtlayıcının tepkilerini bir başkası yada düşsel kişiler ağzından dile getirmesine olanak veren imgesel yordam, bkz. dolaylı yordam, uzancalı yordam. Devamını Oku

 • sözcük çağrışımı: Bireylere ölçünlü sözcükler sunup onlardan her sözcüğün çağrıştırdığı ilk düşünceleri dile getirmelerini isteyerek tutumları ölçen yordam. bkz.çıkarımcı yordam. Devamını Oku

 • tümce bütünleme: Bireylere eksik bir tümce ya da tümceler dizisi sunan ve ilk tepkilerine göre bu tümceleri bütünlemelerini isteyerek tutumlarını ölçen yordam, bkz. çıkarımcı yordam. Devamını Oku

 • karma çıkarımcı yordam: Tutumları uzancalı ya da yansıtıcı bir yaklaşımla saptamak üzere sözlü yordamlarla görünülü yordamları birlikte kullanan yordam, bkz. çıkarımcı yordam. Devamını Oku

 • sonuç çıkarma yordamı: Bireye bütünlenmemiş bir öykü ya da olaylar dizisi sunup bundan sonuç çıkarmasını isteyerek, tutumları ölçen çıkarımcı yordam, bkz. dolaylı yordam. Devamını Oku

 • dolaysız yordam: Bilgi yà da yanıt istenen konuda yanıtlayıcıya içeriği açık ve yüzeysel anlamıyla kolayca kavranabilen soru ya da sınarlar sunma yordamı, bkz. dolaylı yordam. Devamını Oku

 • diagnostic routine: Tanılayıcı yordam Devamını Oku

 • loader routine: Yükleyici yordam Devamını Oku

 • incomplete routine: Tamamlanmamis yordam Devamını Oku

 • bootstrap routine: Önyükleme yordamı Devamını Oku

 • duplicate routine: Kopya yordamı Devamını Oku

 • auxiliary routine: Yardımcı yordam Devamını Oku

 • tracing routine: İzleme yordamı Devamını Oku

 • interpretive routine: Yorumlamali yordam Devamını Oku

 • compiling routine: Derleme yordamı Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar