executive system sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte executive system kelimesinin manası:

 1. Yönetici sistem

executive system ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • executive system: Yönetici sistem Devamını Oku

 • supervisory system: Yönetici sistem Devamını Oku

 • geocentric system: Geosentrik sistem, dünyayı merkez alan evren teorisi, dünyanın evrenin merkezi güneşŸ ve gezegenlerin de onun etrafında döndüklerini kabul eden sistem Devamını Oku

 • disordered system: düzensiz yerleşmiş sistem; diğerlerine göre yerleşiminde farklılaşmalar olan bir sistem. Devamını Oku

 • system: Usul, düzen, nizam, kural, kaide, yol, sistem İntizam: âlem, evren, bütün kâinat Devamını Oku

 • almaşıklık bağıntısı: Her iki öğesi de tamdurum ya da çözümleyici küme olan sıralanmış ikililerden oluşan bağıntı. ||Krş. bütünsel yönetici, bölümsel yönetici. Devamını Oku

 • iktisadi sistem: Belirli bir toplumda mal ve hizmetlerin üretim, tüketim, bölüşüm kararlarında benimsenen kurallar bütünü. krş. kapitalist sistem, komünist sistem, karma sistem Devamını Oku

 • kapitalist sistem: Üretim araçlarının sahipliğinin ve denetiminin kârını ençoklamak amacındaki özel kesimin elinde olduğu serbest rekabete dayalı iktisadi ve sosyal sistem. Stalin’in tanımladığı beş toplum biçiminden biri olup, üretim araçları mülkiyetinin kapitalist Devamını Oku

 • köleci sistem: Köleci üretim biçiminin geçerli olduğu toplum. Stalin’in tanımladığı beş toplum biçiminden biri olup, ortak mülkiyetin olmadığı ve üretim araçları mülkiyetinin birkaç kişiye ait olduğu köle emeğine dayalı toplum. krş. kapitalist Devamını Oku

 • administer file system: Yönetici dosya sistemi Devamını Oku

 • sheriff: Kasabada polis şefi. Şerif, kasaba polis şefi, seçimle gelen sınırlı yetkili yönetici, kraliçeyi temsil eden yönetici Devamını Oku

 • sosyalist sistem: Komünizmin birinci aşaması olup, üretim araçları mülkiyetinin ve siyasal iktidarın işçi sınıfının elinde olduğu ve kaynakların herkese üretime yaptığı katkı ölçüsünde herkese emeği kadar veya herkesin yeteneğine göre dağıtıldığı iktisadi ve siyasal sistem. Devamını Oku

 • manager: Yönetmen, müdür, direktör İdare memuru, yönetici, idareci Devamını Oku

 • bireye tapınma: Bir yönetici ya da önderin yetkesine sorgusuz- sınırsız saygı gösterme. Bir yönetici ya da önderin gerçek değerini abartma. Devamını Oku

 • executive: İdareci, yetkili şâhıs İdareci durumunda olan, yetki sahibi, icra salâhiyeti olan, kanunları yapan Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar