fasihi şirket sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte fasihi şirket kelimesinin manası:

 1. Şirketi fesheden. (Osmanlıca'da yazılışı: fâsih-i şirket)

fasihi şirket ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • sermaye payları bölünmüş komandit şirket: Sermayesi paylara bölünmüş ve ortaklarından bir veya birkaçının şirket alacaklılarına karşı bir kolektif şirket ortağı, diğerlerinin bir anonim şirketi ortağı gibi sorumlu olduğu şirket türüdür. Adi komandit şirketinde olduğu gibi komandite ortakların sorumluluğu sınırsız, komanditer ortaklarınki ise koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlıdır. Devamını Oku

 • çok uluslu şirket: Aynı anda birçok ülkede etkinlik gösteren, tek merkezden yönetilen, üretim ve satış hacimleri çok yüksek olan dev şirket. krş. ana şirket, bağlı şirket, ulusötesi şirket Devamını Oku

 • halka kapalı şirket: Çıkardığı hisse senetleri sermaye piyasasında işlem görmeyen şirket. krş. aile şirketi Devamını Oku

 • ana şirket: Hisse senetlerine sahip olma yoluyla bağlı şirketleri yöneten ve denetleyen şirket. Çokuluslu şirketin ana merkezi. krş. bağlı şirket Devamını Oku

 • sermaye şirketi: Ortaklarının alacaklılara karşı sermaye payları kadar sorumlu olduğu, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket, anonim şirket ve limited şirketten oluşan bir şirket türü. Krş. şahıs şirketi Devamını Oku

 • şahıs şirketi: Ortaklarının alacaklılara karşı sınırsız sorumlu olduğu adi şirket, kolektif şirket, adi komandit şirketten oluşan, ortakların birbirine güvenine dayanan bir şirket türü. krş. sermaye şirketi Devamını Oku

 • halka açık şirket: Bk. halka açık anonim şirket Devamını Oku

 • halka açık anonim şirket: Hisse senetlerinin bir kısmı ya da tamamı halka sunulmuş şirket. Devamını Oku

 • bağlı şirket: Ana firmaya bağlı olarak çalışan ve onun tarafından yönetilen ve denetlenen şirket. Devamını Oku

 • tachihi enterprise co., ltd.: Tachihi girişŸim şŸirketi, Japanese company established in 1924 yılında kurulan Tokyo merkezli Japon şŸirketi, gayrımenkul (arazi ve binalar) kiralama işŸi ile meşŸgul şŸirket Devamını Oku

 • limited şirket: İki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulan ve ortaklarının sorumluluğu koydukları sermaye ile sınırlı olan ve esas sermayesi belirlenmiş bir sermaye şirketi türü. Devamını Oku

 • adi komandit şirket: Şirketin borç ve yükümlülüklerinden komanditer ortağın koyduğu sermaye kadar (ikinci derecede), komandite ortağın ise sınırsız (birinci derecede) sorumlu olduğu ve yönetim yetkisine de sahip bulunduğu bir şahıs şirketi türü. Devamını Oku

 • nissan: Nissan şŸirketi, Japonya merkezli uluslararası üne sahip otomobil şŸirketi; bu şŸirket tarafından üretilen otomobil Devamını Oku

 • komandit şirket: Komandit ortaklık. Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan ve alacaklılara karşı ortaklardan bir ya da birkaçının sorumlulukları sınırlanmamış, diğerlerinin sorumlulukları ise belli bir sermaye ile sınırlanmış Devamını Oku

 • anonim şirket: Anonim ortaklık. Beş veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iktisadi amaçla kurulmuş, belirli miktarda ve paylara bölünmüş bir ana sermayesi bulunup, borçlarından dolayı yalnız mal varlığı ile sorumlu Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar