felsefe i sanat sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte felsefe i sanat kelimesinin manası:

 1. Bk. sanat felsefesi

felsefe i sanat ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • tinsel bilimler: Kültür bilimleri ya da insan bilimleri. Karşıt kavramı: doğa bilimleri. // İnsanın tarihsel, kültürel ve toplumsal dünyası ile ilgili bilimleri içine alır. İnsan tininin yaratmalarını (düşünce tarihi); sanat, din, devlet, iktisat, hukuk vb. gibi kültür kuruluşlarını araştıran bilimler. Buna göre: Felsefe, tarih, filoloji, toplumbilim, dinbilim, ahlâk felsefesi, sanat felsefesi,tinsel bilimlere girerler. Ruhbilim, doğabilimleri iletinsel bilimlerin Devamını Oku

 • philosophy of art: Sanat felsefesi Devamını Oku

 • marburg okulu: Varlığın mantıksal bağıntıların bir örgütü olduğunu öne süren, gerçekliği kavramsal, matematiksel yolla kavrayan bir lojistik geliştiren Yeni Kantçı okul. // Bu okulun kurucusu H. Cohen, geliştiricileri P. Natorp ve E. Cassirer’dir. Bu akım -> özdekçilik ve -> doğalcılığın karşısında, bilgi eleştirisi ve bilim kuramı doğrultusundadır. Bu okulun ayrıca ahlâk felsefesi, sanat felsefesi, dil, din, söylencebilim Devamını Oku

 • felsefe i diniye: Bk. din felsefesi Devamını Oku

 • felsefe i tarihiye: Bk. tarih felsefesi Devamını Oku

 • sanatçı: Güzel sanatların herhangi bir dalında yaratıcılığı olan, eser veren kimse, sanat adamı, sanat eri, sanatkâr. Sinema, tiyatro, müzik vb. sanat eserlerini oynayan, yorumlayan, uygulayan kimse Örnek: Türk tiyatrosunun en önde gelen kadın Devamını Oku

 • fikriyat: Düşünceler Örnek: Beni tabii olarak Almanların sanatı, fikriyatı, felsefesi ilgilendiriyor. H. E. Adıvar Bk. düşünyapı Devamını Oku

 • el sanatı: İnce el uzluğu isteyen ve ancak bu konuda yetişmiş yetenekli kişilerin uğraşısı olan sanat türü. bk. sanat. krş. halk sanatı. Devamını Oku

 • sinema sanatçısı: Yapımında emeği geçen sanatçı. Sinema yapımında emeği geçen sanatçı. Devamını Oku

 • sekizinci sanat: Yedinci sanat diye adlandırılan sinemadan sonra çıktığı için televizyon sanatını anlatmakta kullanılan deyim; televizyon sanatı. Devamını Oku

 • soyut sanat: Soyut gerçeği yansıtan sanat, abstre sanat. (Resim, Heykel) Doğa görüntülerine ve doğayla ilgili tasarımlara başvurmadan, çizgi, renk, düzlem öğelerini ya da oylumsal biçimleri müzikteki seslerin düzenlenişi gibi birleştirerek yaratmayı amaçlayan Devamını Oku

 • topografik sanat: doğada büyük boyutlu topografik değişiklikler yaparak yapıtlar oluşturmaya yönelen sanat dalı. topografik sanatçılar, genellikle inşaat makineleri kullanarak, yapay yeryüzü şekilleri yaratmaya çalışırlar. 1960’larda beliren topografik sanat, özellikle abd’de izleyiciler bulmuştur. Devamını Oku

 • dünya görüşü: Evrenin ve hayatın anlamını, amacını, değerini, insan varlığını ve davranışlarını bütünüyle kavramaya çalışan genel düşünce. Evrenin ve yaşamın anlamını, ereğini, değerini, insan varlığını ve davranışlarını bütünüyle kavramağa çalışan genel düşünce; Devamını Oku

 • sanat felsefesi: Sanatın, sanat yaratmalarının ve sanat beğenilerinin özü ve anlamını konu olarak alan felsefe dalı. Estetik’ten ayrılığı: Estetik dışındaki etkenleri ve bağlamları da (dinsel, ahlâksal, toplumsal) göz önüne aldığından, estetikten daha geniş, ama öte yandan doğadaki güzeli değil de, yalnızca sanat yapısı güzeli konu olarak aldığından ondan daha dardır, bk. estetik Devamını Oku

 • impressionistic art: Empresyonist sanat, izlenimci sanat, sanatçının veya gözlemcinin bir sahneyi gözlemleyip yeniden yarattığŸı sanat tarzı (çoğŸunlukla on dokuzuncu yüzyıl Fransız sanatçılarıyla özdeşŸleşŸtirilir) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar