fenotiyazin sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte fenotiyazin kelimesinin manası:

 1. Duyarlı parazitlerde, süksinik oksidaz, kolinesteraz, heksozkinaz gibi bazı enzimlerin etkinliği engelleyerek etki gösteren, geviş getiren, tek tırnaklı, kanatlı ve tavşanlardaki iç parazitlere karşı etkili olan, kedi, köpek ve insanda kullanılmayan, şerit, kelebek ve strongylus larvalarını etkilemeyen, kullanıldığı hayvanlarda alyuvarların parçalanmasına ve kansızlığa neden olan ve genellikle tek dozda kullanılan parazit öldürücü ilk ilaçlardan biri.

fenotiyazin ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • Metastrongylus elongatus: Genellikle domuzlarda parazitlenen seyrek olarak insan ve geviş getiren hayvanlarda hafif enfeksiyonlara neden olabilen akciğer kıl kurdu türü, Strongylus longevaginatus, Strongylus paradoxus. Devamını Oku

 • dalak: Midenin arkasında, diyaframın altında, sol böbreğin üstünde, yassı, uzunca, akyuvar üreten ve yıpranmış alyuvarları toplayan, damarlı, gevşek bir dokudan oluşmuş organ. Omurgalı hayvanlarda lenf bezine benzeyen ve kan damarları çok Devamını Oku

 • anemi: Kansızlık. Kısaca, halk arasında kansızlık olarak bilinen anemi, alyuvarların sayı olarak az olması ve alyuvarların içerisinde bulunan hemoglobin adı verilen maddenin miktarının azlığıdır. Devamını Oku

 • sistiserkozis: Sistiserkus adlı sestod larvalarının neden olduğu enfeksiyon. Bu larva çeşitli hayvanlarda çizgili kaslarda bulunmaktadır ve enfekte hayvanlarda herhangi bir klinik belirtiye neden olmaz. Bu larvalarla kontamine domuz etlerinin çiğ veya az pişmiş olarak yenilmesi sonucunda insanlar enfeksiyona yakalanmaktadır. Ayrıca Taenia saginata adlı sestodun ara konak sığırların çizgili kaslarında bulunan Cysticercus bovis adlı larvasını çiğ veya Devamını Oku

 • sistiserkozis: Sistiserkus adlı sestod larvalarının neden olduğu enfeksiyon. Bu larva çeşitli hayvanlarda çizgili kaslarda bulunmaktadır ve enfekte hayvanlarda herhangi bir klinik belirtiye neden olmaz. Bu larvalarla kontamine domuz etlerinin çiğ veya az pişmiş olarak yenilmesi sonucunda insanlar enfeksiyona yakalanmaktadır. Ayrıca Taenia saginata adlı sestodun ara konak sığırların çizgili kaslarında bulunan Cysticercus bovis adlı larvasını çiğ veya Devamını Oku

 • anisakiozis: Anisakis cinsi nematodların insan ve hayvanlarda neden olduğu enfeksiyon. İnsanlar enfeksiyona parazit larvalarıyla enfekte salmon ve ringa gibi deniz balıkların çiğ veya az pişmiş olarak yemek suretiyle yakalanırlar. Devamını Oku

 • tırtıl: Yumurtadan çıkan kelebek kurtçuklarının ilk durumu. Çevresinde kertikler bulunan ve işlenecek parça üzerine bastırılarak bu kertiklerin izini parçaya basmaya yarayan çelik disk. Devamını Oku

 • endokarditis ve arteritis verminoza: Genellikle Strongylus vulgaris’in larvalarının endokartta ve atardamarlarda tahribat oluşturması. Devamını Oku

 • Cuterebra sinekleri: Larvaları yabani kemiricilerde ve tavşanlarda zorunlu parazit olarak bulunan, ara sıra kedi, köpek, domuz ve insanlarda enfestasyonlara neden olan iri sinek türü. Devamını Oku

 • Toxocara canis: Erişkinleri köpeklerin ince bağırsaklarında bulunan, göç eden larvaları akciğerler, karaciğer, böbrek, beyin ve gözde lezyonlara neden olan, insanlarda ise ikinci dönem larvaları iç organ larva göçüne neden olan nematod türü. Devamını Oku

 • Toxocara canis: Erişkinleri köpeklerin ince bağırsaklarında bulunan, göç eden larvaları akciğerler, karaciğer, böbrek, beyin ve gözde lezyonlara neden olan, insanlarda ise ikinci dönem larvaları iç organ larva göçüne neden olan nematod türü. Devamını Oku

 • Peloderadermatitisi: Pelodera strongylus adlı nematod parazit larvalarına karşı gelişen kıl dökülmesi, kaşıntı, kabuklanmalar ve larva içeren irinli kabartılarla belirgin, yaygın olarak köpeklerde, ara sıra sığırlarda ve ender olarak at ve koyunlarda görülen deri yangısı. Devamını Oku

 • Trypanosoma brucei: Afrika’da yaygın olarak bulunan, çeçe sineklerinin ısırıklarıyla bulaşan, rezervuar konak olan vahşi hayvanlarda hafif enfeksiyonlara, evcil hayvanlarda özellikle de sığırlarda ciddi ve genellikle öldürücü enfeksiyonlara (Nagana) neden olan protoozoon türü. Devamını Oku

 • trombikulozis: Trombiculidae ailesinde bulunan, larvaları fundalık tifüsüne neden olan riketsiya etkenlerini taşıyan Trombicula cinsi etkenlerin insan ve evcil hayvanlarda neden olduğu küçük, kızarıklık ve kabartılarla belirgin deri enfestasyonu, şigger deri yangısı, trombiozis, trombikulidiyazis, trombikulidiyazis. Devamını Oku

 • adenovirüsler: (Lat. Adenoviridae, virüs: zehirli sıvı) İki iplikli DNA’ sı olan virüs grubu; hayvanlarda bazı tümörlere sebep olan, 70-90nm çapında, 252 kapsomerden oluşan ikozahedral bir protein kılıf içinde düz bir DNA çift heliksi kapsayan, birçok serotipleri patojen olan, adenovirüs tip II insan dahil memelilerde solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olan virüsler. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar