feodal üretim biçimi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte feodal üretim biçimi kelimesinin manası:

 1. Marksist yaklaşımda toprak mülkiyetine ve toprak kölesi emeğine dayanan üretim biçimi.

feodal üretim biçimi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • kapitalist üretim biçimi: Marksist yaklaşımda, üretim araçları mülkiyetinin kapitalist sınıfın elinde olduğu, ücretli emeğin yarattığı artık değere dayanan üretim biçimi. Devamını Oku

 • kapitalist üretim ilişkileri: Marksist yaklaşımda, üretim araçları mülkiyetinin kapitalist sınıfın elinde bulunduğu, emek gücünün metalaştırıldığı ve üretimin temel amacının artık değer üretimi olduğu üretim ilişkileri. Devamını Oku

 • emeğin yabancılaşması: Marksist yaklaşımda, emeğin üretim araçlarının mülkiyetine sahip olamaması sonucu işçi sınıfının neyin, ne kadar ve nasıl üretileceğine karar veremeyerek üretim sürecinden kopması; malın piyasa değerinin ücretli emeğin mala kattığı değerden yüksek olması ve işçinin emeğiyle ürettiği mala egemen olamaması. Devamını Oku

 • anamalcı düzen: Anamala dayanan, kâr amacı güden, tüm üretim araçlarının özel mülkiyetine ve üretim araçlarından yoksun bulunanların emek ve güçlerinin satın alınmasına dayanan düzen. Devamını Oku

 • üretim ilişkileri: Toplum hayatında maddi zenginliklerin üretimi, değişimi ve dağılımı süreci içinde toplum üyeleri arasında ortaya çıkan ve insan bilincinden bağımsız olarak var olan nesnel, maddi ilişkiler. Marksist yaklaşımda, üretim araçlarının mülkiyet Devamını Oku

 • anamalcı üretim biçimi: Bk. kapitalist üretim biçimi Devamını Oku

 • fordist üretim biçimi: Bk. fordist üretim sistemi Devamını Oku

 • üretici güçler: Marksist yaklaşımda, üretim ilişkilerini belirleyen en önemli unsurları oluşturan; üretim sürecinin öznel ve nesnel etkenleri olan insan, üretim araçları, üretim örgütlenmesi, bilgi ve teknoloji gibi toplumun doğa üzerindeki değiştirici etkinliğinin araçları. Devamını Oku

 • köleci üretim biçimi: Köleci emeğe dayalı üretim tarzı. Devamını Oku

 • ilkel komünal üretim biçimi: Sınıfların ve sömürünün olmadığı, ortak mülkiyet ve çalışmaya dayalı üretim biçimi. Devamını Oku

 • genişletilmiş yeniden üretim: Marksist kuramda değişmeyen sermaye ve değişken sermayeye yapılan katkılar sonucu emeğin sömürü derecesinin yükseltilmesi yoluyla mevcut üretim değerinin aşılmasına olanak veren üretim. Devamını Oku

 • üretim biçimi: Toplum hayatında insanların yaşamları için gerekli olan şeyleri elde etmelerinin tarih içinde gösterdiği türlü düzenlemeler olan kölecilik, sermayecilik, toplumculuk vb.nin her biri. Üretimin örgütlenme ve yürütülme tarzı. Devamını Oku

 • feodal üretim tarzı: Bk. feodal üretim biçimi Devamını Oku

 • değişmeyen sermaye: Bk. sabit sermaye Marksist yaklaşımda, üretim sürecine kendi değerinin ötesinde ek bir değer katmayan hammadde, yarı mamul, iş gereçleri gibi sermayenin üretim araçları biçimindeki bölümü. krş. değişken sermaye Devamını Oku

 • feodal sistem: Derebeyliğe dayanan siyasi, iktisadi ve sosyal sistem. krş. derebeylik Stalin’in tanımladığı beş toplum biçiminden biri olup, üretim araçların üzerindeki mülkiyetin derebeyine ait olduğu feodal mülkiyetle, köylü ve zanaatçının üretim aletlerindeki Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar