ferraş sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ferraş kelimesinin manası:

 1. Cami, mescid, imaret gibi müesseselerin temizliğini sağlamak; ve kilim, halı ve hasır gibi mefruşatını yayma hizmetleriyle vazifeli olan kişiler hakkında kullanılır bir tabirdir. Ferraş; arapçada, yayıcı, hizmetçi, döşeyici anlamlarına gelir. Yeniçeri teşkilatında bu işi görenlerle, Kabe'yi süpürenler hakkında ıstılah olarak da kullanılır. (O.T.D.S.)"Her ruham-ı fersi bir ayine-i alemnüma Her gezen ferraşı bir İskender-i kitisitan." (Nef'i)

ferraş ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ferra: Kürkçü kimse. Devamını Oku

 • az işlek ek: Sayılı bazı kelime kök ve gövdelerine getirilerek yeni kavramların yansıtılmasını, kavramlara karşılık yeni kelimeler yapılmasını sağlayan ekler: baş+kan, bili+k “piliç” pili+ç, çat+al, er+dem “fazilet, yiğitlik”, er+kek, kab+ak, gez-egen “çok gezen”, gel-e-nek, gör-e-nek, ogl+an (<ogul+an), oğlak (oğul+gak) vb. || Bu eklerinaz işlek ek sayılmaları, kurdukları kelimelerin eski birer türetme olarak günümüze kadar gelebilmiş olmaları ve bugün Devamını Oku

 • beytullah: Tanrının evi, kâbe. Allah’ın evi; Kabe. Devamını Oku

 • cenab: Bk. Cenap “yan”manasına gelir. şeref, onur ve büyüklük terimi olarak kullanılır. hazret, cenab-ı hakk, cenab-ı halik, allah. – dil kuralı açısından “b/p” olarak kullanılmaktadır Devamını Oku

 • şilan: yaban gülü. dağ gülü gibi anlamlarına gelir. (kuşburnu) Devamını Oku

 • nasıl: Bir işin ne biçimde, hangi yolla olduğunu belirtmek için kullanılan bir söz Örnek: Ben dudaklarımın ucuna gelen bir suali nasıl sorduğumu, niçin sorduğumu bilmiyorum. S. F. Abasıyanık Bir hareketin yapılış biçimine duyulan şaşkınlığı belirten bir söz Örnek: Falih Rıfkı Atay gibi en güzel Türkçeyi yazan bir muhabirin kaleminden bu satırlar nasıl çıktı? O. S. Orhon İşin zorunlu olduğunu belirten bir söz. Devamını Oku

 • hiper: Yüksek veya aşırı anlamlarına gelir. ör: hipertansiyon Hiperoksitde olduğu gibi Devamını Oku

 • ayinei ehadiyet: Ehadiyetin ayinesi. Cenab-ı Hakk’ın ekser isimlerinin tecellisine mazhar olan şey.(Hayat birşeye girdiği vakit, o cesedi bir alem hükmüne getirir; cüz ise küll gibi, cüz’iye dahi külli gibi bir camiiyyet verir. Evet hayatın öyle bir camiiyyeti var; adeta umum kainata tecelli eden ekser Esma-i Hüsnayı kendinde gösteren bir cami ayine-i ehadiyettir. Bir cisme hayat girdiği vakit, Devamını Oku

 • nevzad: yeni doğmuş. yeni doğan. – türk dil kuralı açısından “d/t” olarak kullanılır Yeni doğmuş. Devamını Oku

 • anlam kayması: Yeni bir anlam vermek üzere kelimelerin gerçek anlamlarından kayarak kalıplaşmaları. (Derleme. başka manaya geçiş, anlam yer değiştirmesi) Yeni bir anlam vermek üzere, sözcüklerin gerçek anlamlarından kayarak kalıplaşmaları: Hanımeli, aslanağzı, imambayıldı, Devamını Oku

 • modelaj modelasyon: kil ya da balmumu gibi yoğrulabilen malzemelerle üç boyutlu plastik biçim oluşturma anlamına gelir. bu biçim heykel yapımında döküm ya da model için kullanılabileceği gibi, sanatsal bir ürün olarak da değerlendirilebilir. terim; resim, çizim ve fotoğrafçılıkta ışık, ton karşıtlığı, renk ve perspektif denetimiyle iki boyutlu biçimlere gerçekteki üç boyutluluk yanılsamasını kazandırmak için yapılan uygulamayı Devamını Oku

 • modelaj modelasyon: kil ya da balmumu gibi yoğrulabilen malzemelerle üç boyutlu plastik biçim oluşturma anlamına gelir. bu biçim heykel yapımında döküm ya da model için kullanılabileceği gibi, sanatsal bir ürün olarak da değerlendirilebilir. terim; resim, çizim ve fotoğrafçılıkta ışık, ton karşıtlığı, renk ve perspektif denetimiyle iki boyutlu biçimlere gerçekteki üç boyutluluk yanılsamasını kazandırmak için yapılan uygulamayı Devamını Oku

 • mescidi haram: Mekke-I Mükerreme’de ve içinde Kabe’nin bulunduğu en büyük, mukaddes ibadet yeri. (Bak: Kabe) (Osmanlıca’da yazılışı: mescid-i haram) Devamını Oku

 • figures of speech: Söz sanatları, bir resim veya bir imaj akla getirmek için kelimelerin normal anlamları dışŸında mecazi anlamları ile kullanıldığŸı ifade biçimleri (gülme, mecaz, istiare, kişŸileşŸtirme, vb.) Devamını Oku

 • bal mumu: Arıların peteklerini yapmak için karın halkaları arasından salgıladıkları yumuşak ve sarımsı madde Örnek: Bal mumu gibi bir el, yorganın altından çıktı. H. E. Adıvar Bu maddenin sanayide kullanılmak için yapay olarak hazırlanmışı Örnek: Askerî müzedeki bal mumundan yeniçeri heykelleri gibi güzel. S. F. Abasıyanık Arının balından eritilerek elde edilen beyaz ve sarı renkte olmak üzere iki çeşidi bulunan ve ilaç yapımında Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar