feyyazı müteal sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte feyyazı müteal kelimesinin manası:

 1. Çok feyz ve bereket veren. Müteal olan Allah (C.C.) (Osmanlıca'da yazılışı: feyyaz-ı müteâl)

feyyazı müteal ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • feyyaz: Çok verimli, gür. Bereket ve bolluk veren. Devamını Oku

 • feyyazı mutlak: Mutlak ve sonsuz feyiz ve bolluk sahibi. Allah.(Kader herşeye bir miktar ve o miktara göre bir kalıp vermiştir. Feyyaz-ı Mutlak’tan aldığı feyze olan kabiliyeti, o kalıba göredir. M.N.) (Osmanlıca’da yazılışı: feyyaz-ı mutlak) Devamını Oku

 • feyyazı mutlak: Mutlak ve sonsuz feyiz ve bolluk sahibi. Allah.(Kader herşeye bir miktar ve o miktara göre bir kalıp vermiştir. Feyyaz-ı Mutlak’tan aldığı feyze olan kabiliyeti, o kalıba göredir. M.N.) (Osmanlıca’da yazılışı: feyyaz-ı mutlak) Devamını Oku

 • lüteal: Sarı cisimle ilgili olan. Lüteal hormon veya progesteronla ilgili olan. Devamını Oku

 • feyzaver: Feyz getiren. Feyiz veren. (Osmanlıca’da yazılışı: feyz-aver) Devamını Oku

 • lüteal evre: Lüteal dönem. Devamını Oku

 • lüteal yetersizlik: Sarı cisim biçimlenmesindeki gerilik nedeniyle lüteal dönemin kısa sürmesi veya progesteronun yetersiz salgılanması. Devamını Oku

 • lüteal dönem: Lüteal doku tarafından etkin olarak progesteron salgılandığı ve organizmada progestatif etkinin h Devamını Oku

 • rabbani: Allah ile ilgili, Allah’a bağlı, ilahî, Allah’tan gelen. Kalbini ve fikrini Allah’a bağlamış ve sadece onunla meşgul olan. Devamını Oku

 • abdürrezzak: Tüm yaratıklara rızkını veren (Allah’ın kulu). bütün mahlukların rızkını veren allah’ın kulu. – rezzak, allah’ın isimlerindendir. “abd” takısı almadan kullanılmaz Devamını Oku

 • aşerei mübeşşere: Hz. Peygamber’in (A.S.M.) kendilerine Cennetlik olduklarını müjdelediği sahabelerdir. Bu kişiler Allah’ın emirlerine bağlılıkta ve din hizmetindeki fedailikte Allah’ın rızasını tam kazanmışlardır. Bu zatlar şunlardır: Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Abdurrahman bin Avf, Hz. Ubeyde bin Cerrah, Hz. Said, Hz. Sa’d bin Ebi Vakkas, Hz. Talha, Hz. Zübeyr İbn-ül Avvam (R.Anhüm). Devamını Oku

 • luckily: Çok şükür, talihine, bereket versin ki. Allah’tan, iyi ki, bereket versin ki Devamını Oku

 • nefsi mutmainne: İyiliği kötülükten ayırt ettirerek insanlık vazifesini tanıttıran ve vicdanına rahatlık veren hal. İnsanı Allah’a yaklaştıran hal. Günaha meyleden kötü sıfatlardan temizlenmiş ve güzel ahlak ile muttasıf olarak kurb-u İlahiye itmi’nan ve istikrar kazanmış olan insan iradesi. Nefsin, Allah’ın emirleri altına sakin ve şehevata muaraza ederek ıztırabdan kurtulmuş olma hali. (Osmanlıca’da yazılışı: nefs-i mutmainne) Devamını Oku

 • eliyazübillah: Allah’a sığınır, Allah’a iltica ederiz. Allah korusun, Allah saklasın (mealinde dua). (Osmanlıca’da yazılışı: el-iyazü-billah) Devamını Oku

 • fortunately: Allah’tan, iyi ki, çok şükür, bereket versin ki Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar