fiilden türeme şekiller sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte fiilden türeme şekiller kelimesinin manası:

 1. Bk. çekimsiz fiil

fiilden türeme şekiller ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • fiilimsi: Fiilden türetilen, olumsuzu yapılabilen mastar, sıfat-fiil, zarf-fiil vb. türleri bulunan ad, eylemsi. Bk. çekimsiz fiil Devamını Oku

 • bitmiş fiil: Fiil kök ve gövdesinin kip ve şahıs ekleri alarak çekime girmek suretiyle bir anlam değeri kazanmış, bir yargıya dönüşmüş biçimi: anladım, geldi, oturuyor, görüşecekmiş, gidecekler, gelirseniz vb. çekimli fiille eşit anlamlı bir terimdir. Bir de bk. çekimli fiil. Karşıtı bitmemiş fiil =çekimsiz fiil (Verbum İnfinitum, verbal noun) Devamını Oku

 • fiilden türeme fiil: Fiil köklerinden fiilden fiil yapma ekleriyle türetilmiş fiil: sardır-(<sar-dır-), anlaş-(<anla-ş-), sağlan-(<sağla-n-), ekil-(<ek-il), okut-(<oku-t-) -r-(<uç-ur-) vb. Devamını Oku

 • bitmemiş fiil: Bk. çekimsiz fiil Devamını Oku

 • addan türeme fiil: İsimden türeme fiil. Ad kök veya gövdelerinden, addan fiil yapma ekleriyle türetilen fiil: bekleş-<bek+le-ş-, dertleş-<dert+le+ş-, susa-<su+sa-, oyna-<oy(u)n+a+, aldat-<al+da-t-, ağar-<ağ+ar-, onar-<on+ar-, tozut-<toz+u-t- vb. Devamını Oku

 • geçişlilik ekleri: Geçişsiz fiilleri geçişli fiil, geçişli fiilleri de çift geçişli fiil yapan ekler. Ettirgen fiil çatıları yapan eklergeçişlilik ekleridir: Yürü-(geçişsiz fiil)’ten -(I)t-/-(U)t- fiilden fiil yapma ekiyle yürüt- (bir kimseyi, bir şeyi), düş- (geçişsiz fiil)’ten -(I)r-/-(U)r- ekiyle düşür-(geçişli fiil), sev-(geçişli fiil)’ten, -dir- ekiyle sevdir-(çift geçişli fiil) gibi. bk. ettirgenlik eki. Devamını Oku

 • isimden türeme fiil: İsim kökünden fiil yapım ekiyle yapılmış fiil gövdesi, addan türeme fiil. Bk. addan türeme fiil. Devamını Oku

 • must: Kesin, kesinlikle, mutlaka Şıra. Kızmış Devamını Oku

 • türemiş fiil: Yapım eki ile türetilmiş fiil: baş-la-mak, güzel-le-ş-mek, dur-ak-la-mak gibi. Ad veya fiil kök ve gövdelerinden yapım ekleriyle kurulmuş fiil: göz / göz + le-, gözle-m+le-, göz + le-n-, yaş / Devamını Oku

 • geçişsiz eylem: (Der, geçişsiz fiil, öznel fiil, nesnesiz fiil) Nesne ile kullanılamayan eylem: Gülmek, ağlamak, düşmek, gitmek, küsmek, barışmak vb. Devamını Oku

 • çekimsiz fiil: Fiil kök ve gövdelerinden belirli eklerle türetilen; ancak, şahıs ekleri alarak çekime girmediği için yargı bildirmeyen bitmemiş fiil (Lât. Verbum infinitum, Almanca infinite Verbform) niteliğindeki -mAk, -mA, -Iş/-Uş; -An, -AcAk, -mIş/-mUş, -(y) Ip/ -(y) Up, ve -ArAk gibi eklerle kurulan ad-fiil, sıfat-fiil ve zarf fiiller. Ayrıntı için bunlara bk. Devamını Oku

 • lazım fiil: Failin zatında kalan fiil. (Geldi, gitti, güldü gibi) (Osmanlıca’da yazılışı: lâzım fiil (fiil-i lâzım)) Devamını Oku

 • olumsuz fiil: Olumsuzluk kavramı veren fiil, olumsuz eylem: Söylememeliydi, hastalanmaz, gelmeyince, yorgun değildir gibi. Fiil kök veya gövdelerine olumsuzluk kavramı veren -mA- ekinin getirilmesiyle kurulan fiil: alma-, oturma-, yazma-, bitirme-, çalışma-, dileme- Devamını Oku

 • kök harfleri: Sami dillerde kökü meydana getiren abanıkiar,ki sıra ile KÖK BİRİNCİSİ (Fâi fiil, Première radicale), KÖK İKİNCİSİ (Aynı fiil, Deuxième radicale), KÖK ÜÇÜNCÜSÜ (Lâmî fiil, Troisième radicale)… denir. Devamını Oku

 • olumlu fiil: Bir işin, bir davranışın, bir oluşun olduğunu bildiren fiil, olumlu eylem: söylemiş, yazacak gibi. Olumlu hareketi karşılayan, olma ve yapma ifade eden; -mA olumsuzluk eki almamış fiil kök veya gövdesi: Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar