fiktif mevduat sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte fiktif mevduat kelimesinin manası:

 1. Bankanın bilânçosunu makyajlayarak, örneğin yılın son günü açılan yüksek meblağlı krediyi mevduat hesabına aktararak, olduğundan daha yüksek gösterdiği mevduat. krş. bilânçonun makyajlanması

fiktif mevduat ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • dövize çevrilebilir mevduat: Yurtdışındaki gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’deki bankalarda kur garantisi altında açtırdıkları, 1967 ve 1981 yılları arasında uygulanan bir tür döviz hesabı. krş. kredi mektuplu döviz mevduat hesabı, döviz tevdiat hesabı Devamını Oku

 • banka mevduatı: İstenildiği anda veya belirli bir süre sonunda geri alınmak üzere bankalara yatırılan para. krş. vadeli mevduat, vadesiz mevduat Devamını Oku

 • mevduat çarpanı: Bankaya yatırılan birincil mevduatın, ne kadar mevduat yaratacağını, kanuni karşılık oranı ve geri dönüş oranına bağlı olarak gösteren katsayı. Devamını Oku

 • fiktif sermaye: Enflasyon dönemlerinde parasal olmayan varlık niteliğinde bulunan sermayenin kayıtlı değerinin, fiyatlar düzeyindeki değişmelere uygun bir biçimde ayarlanmadığı durumda, görünürde daha yüksek olması. Devamını Oku

 • bankalar mevduatı: Bk. bankalararası mevduat Devamını Oku

 • fiktif kar: Enflasyon dönemlerinde, özellikle geçmiş yıllarda yapılan bazı gider türleri, aynı satın alma gücüne sahip para birimleri cinsinden ölçülemediğinden, hesaplara yansıtılamayan giderler nedeniyle işletmenin gerçekte elde ettiğinden daha yüksek görünen kârı. krş. enflasyon muhasebesi Devamını Oku

 • mevduat garanti fonu: Bk. mevduat sigorta fonu Devamını Oku

 • bankalararası mevduat: Bankaların çeşitli amaçlarla birbirleri nezdinde bulundurdukları mevduat türü. Devamını Oku

 • ihbarlı mevduat: Haber verildikten belli bir süre sonra çekilmek kaydıyla bankada açtırılan mevduat. Devamını Oku

 • vadesiz mevduat: Vadesiz hesap. İstenildiği anda çekilebilen ve üzerine çek yazılabilen mevduat. Devamını Oku

 • vadeli mevduat: Vadeli hesap. Belirli bir faiz geliri elde etmek amacıyla belirli bir süre sonunda çekmek üzere yatırılan mevduat. Devamını Oku

 • mevduat sigorta fonu: Banka veya finansal kurumların mevduatlarını ödeyememezlik durumuna düşmelerine karşı mevduat sahiplerinin kayıplarını azaltmak veya gidermek amacıyla devlet ve söz konusu kurumların katkılarıyla oluşturulan fon. Devamını Oku

 • fiktif: İtibari. Devamını Oku

 • fiktif aktif: Bk. fiktif varlık Devamını Oku

 • fiktif antrepo: Özel kişiler tarafından işletilen antrepo. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar