financing expenses sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte financing expenses kelimesinin manası:

 1. (Muhasebe) harcamaları fonlama, işŸletmenin harcamalarını kaptmak için kredi alma veya para çoğŸaltma (faizi ve değŸer farkını içeren)

financing expenses ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • financing: [finance] finanse etmek, para sağlamak Fonlama, mali destek sağŸlama; para kazanma ve artırma işŸlemi Devamını Oku

 • financing: [finance] finanse etmek, para sağlamak Fonlama, mali destek sağŸlama; para kazanma ve artırma işŸlemi Devamını Oku

 • financing channels: Fonlama kanalları, parasal kaynak, bir işŸletme için para kazanma yolları Devamını Oku

 • depreciation expenses: Amortisman giderleri, şŸirket varlıkları değŸerinde bir düşŸüşŸü gösteren bir kar-zarar raporunda yer alan harcamalar (Muhasebe) Devamını Oku

 • selling administrative and general expenses: Yönetim ve genel giderleri satışŸ, bir işŸletmenin üretim işŸleminin kazanç ve giderleri tarafına bağŸlı operasyonel ödemeleri (Muhasebe) Devamını Oku

 • expenses: Harcamalar, masraflar, giderler Masraflar, harcamalar, giderler Devamını Oku

 • expenses of collecting: Para alımı giderleri Devamını Oku

 • deficit financing: Açık finansman, masrafların gelirden daha fazla oldukları durum Devamını Oku

 • equity financing: Pay belgiti finansmanı Devamını Oku

 • financing device: Finansman aracı Devamını Oku

 • financing activities: Finansman faaliyetleri Devamını Oku

 • supplementary financing facility: Ek finansman kolaylığı Devamını Oku

 • cash flow from financing activity: Bir firmadaki finansal faaliyetler esnasında nakit hareketlerini detaylandıran nakit akışŸı raporunun bir parçası Devamını Oku

 • özfinansman: Bir işletmenin yatırım harcamalarını borçlanmaya başvurmaksızın dağıtılmamış kârlarıyla karşılaması, diğer bir deyişle işletmenin yatırım harcamalarını özkaynaklarından karşılaması. Devamını Oku

 • necessary expenses: Zorunlu giderler Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar