fiyat vermek sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte fiyat vermek kelimesinin manası:

 1. İsteyeceği ya da ödeyeceği fiyatı bildirmek.

fiyat vermek ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • güvenceli fiyat: Devletin üreticileri korumak amacıyla malın piyasa fiyatı, hangi düzeyde oluşursa oluşsun, üreticinin eline geçmesini güvence altına aldığı fiyat. Aracı dağıtım kuruluşlarının ellerinde mal stoku varken toptan satış fiyatının düşmesi durumunda Devamını Oku

 • fiyat yapıcı: Malına ilişkin fiyatı belirleme gücüne sahip işletme. krş. fiyat alıcı, fiyat önderliği Devamını Oku

 • taban fiyat: Bir mal veya üretim faktörünün devlet tarafından belirlenen alınıp satılabileceği en düşük fiyat. Bu fiyat devlet müdahalesinin olmadığı durumda oluşacak piyasa fiyatının üstündeki bir fiyattır. Devamını Oku

 • fiyat denetimi: Fiyatlar genel düzeyinin büyük oranda ve sürekli olarak yükselmesinin hükümet tarafından önlenmesi için belirli mallarda fiyat artışlarının sınırlandırılması veya fiyat dondurulması biçiminde uygulanan bir gelirler politikası aracı. Tekelci işletmeyi tam Devamını Oku

 • fiyat paralelliği: Azel piyasasındaki işletmelerin, üretecekleri mal miktarı birbirlerine bağlı olduğundan, kârlarını azaltacak fiyat rekabetinden kaçınmak için aynı fiyatı koyma eğilimi. krş. fiyat karteli, faiz karteli, kartel Devamını Oku

 • fiyat fleksibilitesi: Bk. 1. esnek fiyat 2. istem fiyat esnekliği 3. sunum fiyat esnekliği Devamını Oku

 • sunum fiyat esnekliği: Bir malın sunum miktarındaki oransal değişmenin o malın fiyatındaki oransal değişmeye oranını gösteren katsayı, diğer bir deyişle bir malın fiyatında ortaya çıkan oransal değişmeye sunumun gösterdiği duyarlılık. krş. istem fiyat esnekliği Devamını Oku

 • başfiyat: En iyi ürün için tespit edilen fiyat. Herhangi bir tarımsal ürünün en kalitelisi için saptanan en yüksek fiyat. Devamını Oku

 • maliyet fiyatı: Bir malın çeşitli üretim ve dağıtım dönemlerinde, o döneme kadar yapılmış olan harcamaların bütünü, doğal fiyat, normal fiyat. Bk. tümdeğer ederi Devamını Oku

 • fiyat farkı: Bir malın ya da menkul kıymetin cari fiyatıyla gelecek future fiyatı arasındaki fark. Bk. değişik eder Devamını Oku

 • fiyat alıcı: Piyasada oluşan fiyatı veri olarak alıp bu fiyata göre üretim yapan işletme. krş. fiyat yapıcı Devamını Oku

 • fisher fiyat dizini: Paasche ve Laspeyres fiyat dizinlerinin geometrik ortalaması biçiminde hesaplanan fiyat dizini. Devamını Oku

 • fiyat rekabeti: Üretilen malda bir değişiklik olmamasına karşın, firmaların aralarındaki rekabet sonucunda fiyatı düşürmeleri. krş. fiyat savaşı Devamını Oku

 • çıkarım fiyatı: Bir hisse senedinin üzerinde yazılı olan fiyat. krş. hisse senedi piyasa fiyatı, hisse senedi sunum fiyatı Devamını Oku

 • hisse senedi piyasa fiyatı: İkinci el piyasada borsada hisse senedinin işlem gördüğü fiyat. krş. hisse senedi sunum fiyatı, hisse senedi çıkarım fiyatı Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar