flirting sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte flirting kelimesinin manası:

 1. Flört etme

flirting ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • heap insults on: Hakaret yağŸdırma, alay etme, rencide etme, suistimal etme, aşŸağŸılama, iftira etme, küfretme Devamını Oku

 • suasion: İkna etme, gönlünü yapma, razı etme. Gönlünü alma, razı etme, ikna etme, tatlı dille kandırma Devamını Oku

 • harassing: Taciz etme, rahatsız etme, işŸkence etme, sıkıntı verme, tahrik etme Devamını Oku

 • firing from the hip: Kalçadan ateşŸ etme, hızlıca ve yakın mesafeden ateşŸ etme; abuk sabuk hareket etme, düşŸüncesizce hareket etme Devamını Oku

 • direnme: Direnmek işi, karşı koyma, dayanma, inat etme, ısrar etme, mukavemet etme. Temerrüd. Devamını Oku

 • beseechment: Yalvarma, dileme, rica etme, talep etme, isteme, istirham etme Devamını Oku

 • inducing: Sevk etme, harekete geçirme, yönlendirme, teşŸvik etme, teşŸvik etme; neden olma, sebep olma, doğŸurma, meydana getirme Devamını Oku

 • violation: Bozma, ihlal etme, riayet etmeme, tutmama, yerine getirmeme, tecavüz etme, saygısızlık etme, kutsallığŸını bozma Devamını Oku

 • appropriation: Tahsisat Ayırma, tahsis etme Mal Devamını Oku

 • bending over: Çömelme, diz çökme, eğŸilme, boyun eğŸme; teslim oma, kendini teslim etme, kabul etme, itaat etme Devamını Oku

 • inciting to mutiny: BaşŸKaldırmaya cesaretlendirme, ayaklanmayı provoke etme, isyanı tahrik etme, isyanı ayartma, ayaklanmayı kışŸkırtma, ayaklandırma, isyana teşŸvik etme Devamını Oku

 • discharge 2: BoşŸAltma, akıtma; boşŸalma, akma, dökülme. çıkarma, dışŸarı verme. elek. deşŸarj olma, boşŸalma; elektrik akımını boşŸaltma. ateşŸ etme. işŸten çıkarma. (borç) ödeme. (görevi) yerine getirme. terhis. tahliye etme, serbest bırakma; taburcu etme. 10. (yükü) boşŸaltma; (yolcuları) indirme. 11. tıb. akıntı.” Devamını Oku

 • firing from a prone position: Tam siper yapmışŸ halde ateşŸ etme, yüzükoyun yattığŸı yerden ateşŸ etme Devamını Oku

 • izafe: Bir şeye veya bir kimseye bağlama, mal etme, yakıştırma. Katma, ekleme, ilave etme. Devamını Oku

 • destruction: Harap etme, mahvetme, yok etme, helâk, yıkılma Yıkım Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar