focally sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte focally kelimesinin manası:

 1. Odaksal olarak
 2. Bir odakta, odaklanmışŸ olarak

focally ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • focal: Odaksal mihraki Odaksal, odak, merkez Devamını Oku

 • fokal: Odaksal Odağa ait, odağa ilişkin, mihraki, odakla ilgili olan. Devamını Oku

 • seminar paper: Bir üniversite seminer kursunun gerekliliklerinin bir parçası olarak yapılan odaklanmışŸ ve kapsamlı işŸ Devamını Oku

 • wicca: Hristiyanlık öncesi geleneklere dayandırılan çok tanrılı neo-pagan din (doğŸa üzerine odaklanmışŸ, genellikle inançsızlarca bir çeşŸit büyücülük olarak görülen) Devamını Oku

 • granülositik sarkom: Nötrofil veya eozinofil granülositlerin öncü hücrelerinden köken alan, kemik iliği dışındaki organlarda ve birçok odakta gelişen, içerdiği miyeloperoksidazların havayla temasında geçici olarak genellikle yeşil renkte boyanan kötücül tümör, klorom. Köpeklerde en çok akciğer, deri ve bağırsaklarda rastlanır. Devamını Oku

 • en yakın odaklama uzaklığı: Bir konunun, tam odakta olmak koşuluyla, merceğe en yakın yerleştirilebileceği uzaklık. Devamını Oku

 • concentrated marketing: Odaklanmış pazarlama Devamını Oku

 • concentrated marketing: Odaklanmış pazarlama Devamını Oku

 • focalized: Odaklanmıi, konsantre olmuşŸ Devamını Oku

 • görünür alanda inceleme: Spektrumun 400 nm ile 700 nm dalga boyu arasında kalan bölümünde yoğunlaştırılmış ve odaklanmış ışık altında yapılan inceleme. Devamını Oku

 • alchemical: Simya ile ilgili, alşŸimi ile ilgili, adi metallerin altına dönüşŸümüne odaklanmışŸ ortaçağŸ kimya türü ile ilgili olan Devamını Oku

 • undistractedly: OdaklanmışŸ bir şŸekilde, konsantre bir şŸekilde Devamını Oku

 • lokal: Yöresel. Sınırlı bir yerle ilgili olan, yerel, mevzii. Devamını Oku

 • steril eozinofilik püstülozis: Köpek, kedi ve atlarda gövde ve baş bölgesinde, deride birçok odakta, aniden gelişen kaşıntılı, kızartılı, aseptik irinli kabartılar, alopesi ve foliküllerin çevresinde eozinofilik infiltrasyonuyla belirgin akut deri yangısı. Köpeklerde nedeni bilinmez ve kanda eozinofiliyle seyreder. Kedi ve atlarda ise sivrisinek veya pire ısırığı aşırı duyarlılığıyla ilişkilidir. Devamını Oku

 • rightly: Haklı olarak, doğru olarak. Emin olarak, kesin olarak, dürüstçe, doğrulukla, haklı olarak, gergi gibi, uygun biçimde Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar