fosfat sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte fosfat kelimesinin manası:

 1. Yapay gübre ve bazı ilaçların yapımında kullanılan fosforik asidin tuzu veya esteri.
 2. Bir anyon içerisinde fosforun merkez atom alduğunu gösterir. PO4-3 radikali taşıyan orto fosforik asitin tuzu. M3PO4 (orto)fosfat, normal veya tersiyer fosfat. M2HPO4 hidrojen (orto)fosfat, mono asit, monohidrik, dibazik veya ikincil fosfat, MH2PO4 dihidrojen (orto) fosfat diasit, dihidrik, monobazik veya birincilfosfat, (M,M')PO4 çift fosfat, (M,M',M")PO4 üçlü fosfat. Diğer fosforik asit tuzları; M4P2O6 veya hipofosfat MPO3, metafosfat M4P2O7, pirofosfat.
 3. Fosforik asidin tuz, ester veya anyon formu. Özellikle ortofosfatı belirtmek için kullanılır.
 4. Fosforik asit (H3PO4) tuzlarının kökü.

fosfat ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • sodyum fosfat: Eczacılıkta, hekimlikte kullanılan fosforik asidin sodyumlu tuzu (NaH2, NaHPO4, Na3PO4). Mono sodyum fosfat, di sodyum fosfat ve tri sodyum fosfat olmak üzere üç formu olan sodyum kaynağı. Devamını Oku

 • kalsiyum fosfat: Üç kalsiyum atomu içeren ve formülü Ca3(PO4)2. olan fosfat. Kalsiyumun herhangi bir fosfatı. Devamını Oku

 • disodyum fosfat: Fosforik asidin kimyasal formülü Na2HP04 olarak belirtilen bir sodyum tuzu ve bunun hidratlaştırılmış formları. Devamını Oku

 • dikalsiyum fosfat: Fosforik asidin kimyasal formülü CaHP04 olan bir kalsiyum tuzu ve bunun hidratlaştırılmış formları, DCP. Devamını Oku

 • inorganik fosfat: Ortofosforik asitten (H3PO4) türemiş bir anyon veya anyonların karışımı, ortofosfat. Devamını Oku

 • kreatin fosfat: Omurgalıların kas ve beyin dokusunda bulunan, kas kasılması için kısa süreli bir enerji kaynağı olan, kas egzersizleriyle ATP düzeyi azalınca fosforil grubunu yeniden ATP oluşturmak üzere ADP’ye vererek kaslardaki ATP düzeyini sabit tutmaya yarayan, kreatin ve fosforik asitten oluşmuş, yüksek enerjili fosfatın önemli bir depo biçimi ve fosfoguanidin türevi organik bir bileşik, kreatin fosforik asit, Devamını Oku

 • trikalsiyum fosfat: En az fosfor, en az kalsiyum ve en çok flor oranlarının belirtilmesi, 100 kısım fosfora karşı 1 kısımdan daha fazla flor içermemesi gereken fosforik asidin bir kalsiyum tuzu. Devamını Oku

 • inorganik fosfat pi p: Ortofosforik asitten (H3PO4) türemiş bir anyon ya da anyonların karışımı. Ortofosfat. Devamını Oku

 • fosfat örtme: Demir ve çelik yüzeyleri, az derişik fosforik asit çözeltileri kullanarak, genellikle daldırma yöntemiyle çinko, demir ya da mangan fosfat örtüsüyle örtme işlemi. fosfatlama diye de bilinir. Devamını Oku

 • gliserol fosfat: Po4.C3H5(Oh)2 PO4.C3H5(OH)2 radikali içeren gliserol fosforik asitin bir tuzu. Devamını Oku

 • süper fosfat: Doğal trikalsiyum fosfatın sülfürik asitle işlenmesinden elde edilen ve gübre olarak kullanılan ürün. Devamını Oku

 • nikotinamit adenin dinükleotit fosfat nadp: Bir fosfat grubunun NAD’ye eklenmesi ile oluşan bir koenzim. Bütün canlı hücrelerde bulunan, özellikle biyosentez yolunda hidrojen (elektron) alıcı gibi davranan ve NADPH’ye indirgenen ve hücrede önemli bir indirgeyici güç olarak bulunan bir madde. Devamını Oku

 • pentoz fosfat yolu ppp: Glikoz 6-fosfatın kısmen oksidasyonu ile NADPH şekline indirgenen ve CO2 ile riboz 5-fosfat meydana getiren olayı başlatan reaksiyonlar dizisi. Kırmızı kan hücrelerinde NADPH’nin yegâne kaynağı olan, yağ hücrelerinde daha çok görülen, fotosentezde CO2’in hekzozlara girişi ile ilgili reaksiyonlar. Devamını Oku

 • fosfat kayası: Doğada bulunan, flor içeriğinin yüksek olmasından dolayı rasyonlara sınırlı miktarlarda katılan veya 1100 oC’lik sıcaklıkta ısıyla muamele edildiğinde florsuz kaya fosfatı elde edilen fosforca zengin kaya, doğal fosfor kaynağı. Devamını Oku

 • potasyum fosfat: Mono, di ve tri potasyum fosfat h Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar