fotototrof sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte fotototrof kelimesinin manası:

 1. Işığı enerji, karbondioksiti karbon kaynağı olarak kullanan organizma.

fotototrof ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • kemotrof: (Yun. chemeia: değişme; heteros: diğer; trophe: besin) Enerji ve karbon kaynağı olarak organik bileşikleri kullanan canlılar, hayvanlar, mantarlar ve bazı bakteriler. Kemoheterotrof. Enerji kaynağı olarak kimyasal maddeleri kullanan organizma. Devamını Oku

 • kemoheterotrof organizma: Organik maddeleri enerji ve karbon kaynağı olarak kullanan organizma. Devamını Oku

 • heterotrof: Dışbeslenen. Karbon ve azot kaynağı olarak organik maddeleri kullanabilen herhangi bir organizma. Biyosentezde fotoheterotroflar birincil enerji kaynağı olarak güneş ışığını kullanırlar (bazı bakteriler ve kamçılılar gibi), kemoheterotroflar ise kimyasal reaksiyonlardan Devamını Oku

 • kemoototrof: (Yun. chemeia: değişme; autos: kendi; trophe: besin) Karbondioksiti esas karbon kaynağı olarak kullanarak inorganik bileşiklerin oksidasyonundan enerji sağlayan organizmalar, bazı bakteriler. Devamını Oku

 • fototrof: (Yun. phos: ışık; trophe: besin) Enerji kaynağı olarak güneş ışığını kullanan organizma. Karbondioksit, oksijen ve su gibi basit moleküllerden kendi besinini sentezlemek için ışık enerjisini kullanabilen organizmalar. Devamını Oku

 • ototrof: Özbeslenen. Bk. öz beslenen İnorganik Devamını Oku

 • dolgulu karbonlama: Parçanın çevresine doldurulmuş kömür gibi katı karbonlama bileşiklerinin yanmasından oluşan karbon biroksiti, karbon kaynağı olarak kullanan karbonlama yöntemi. Devamını Oku

 • gazlı karbonlama: Karbon kaynağı olarak, gaz ya da buğulaştırılmış sıvı kullanan ve karbonu, bu gaz atmosferden sağlayan karbonlulaştırma işlemi Devamını Oku

 • fotosentez: Yeşil bitkilerin ışıkta basit birleşiklerinden karmaşık yapılı organik moleküller yapması. (Yun. phos: ışık; synthesis: birleştirme) Yeşil bitkilerin kloroplâstlarında karbon kaynağı olarak karbondioksidin, hidrojen kaynağı olarak da suyun kullanılması ile yeşil Devamını Oku

 • karbon külçe: Karbonlama işleminde, karbon kaynağı olarak kullanılan katı karbon nesne. Devamını Oku

 • sitrat testi: Mikroorganizmaların besi yerlerine katılan sitratı karbon kaynağı ve amonyum tuzlarını da nitrojen kaynağı olarak kullanabilme yeteneğini saptamada kullanılan test. Devamını Oku

 • adenozin trifosfat atp datp: Peş peşe üç fosfat grubu taşıyan riboz şekerine bağlı adenozinden oluşan bir nükleotit. Riboz şekeri yerine deoksiriboz bulunduğu durumda dATP oluşur. Enerji yüklü olan bu molekül enerji kaynağı olarak, bütün canlıların metabolik reaksiyonlarında fotosentez ve oksidatif fosforilâsyon sırasında adenozin difosfata (ADP) dönüşerek enerji ve fosfat (Pi) ve adenozin monofosfata (AMP) dönüşerek enerji ve pirofosfat (PPi) Devamını Oku

 • guanozin trifosfat: Bir guanin, bir riboz ve üç fosfat grubu kapsayan enerji kaynağı olarak kullanılan nükleotit, GTP. Hücre içerisinde meydana gelen bazı biyokimyasal tepkilerde enerji için kullanılan bir tür molekül, GTP. Devamını Oku

 • karbonlama gereçi: Karbonlama işleminde, karbon kaynağı olarak kullanılan katı özdek. Devamını Oku

 • rekabet: Aynı amacı güden kimseler arasındaki çekişme, yarışma, yarış Örnek: Bu seferki kovuluşun sebebi meslek rekabeti değil, meslek ahlakı idi. R. N. Güntekin Belli bir hayat kaynağı için iki organizma veya iki populasyon arasında süren mücadele. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar