fovea kostalis sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte fovea kostalis kelimesinin manası:

 1. Sırt omurlarında ön, arka ve enine olarak bulunan kaburga çukurcukları.
 2. Sırt omurlarında ön, arka ve enine olarak bulunan kaburga çukurcukları.

fovea kostalis ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • kartilago kostalis: Kaburga kıkırdağı. Kaburga kıkırdağı. Devamını Oku

 • arkus kostalis: Kaburga kemeri. Kaburga kemeri. Devamını Oku

 • fovea artikularis kaudalis: Atlasın arka eklem çukurcuğu. Atlasın arka eklem çukurcuğu. Devamını Oku

 • arterya abdominalis kranyalis: Etçillerde ve domuzda bulunan bir atardamar. İkinci ve üçüncü bel omurları hizasında aorta abdominalis’ten çıkar ve iç bel kasları üzerinde enine olarak seyreder. Etçillerde a. phrenica caudalis ile ortak bir kök h Devamını Oku

 • arterya abdominalis kraniyalis: Etçillerde ve domuzda bulunan bir atardamar. İkinci ve üçüncü bel omurları hizasında aorta abdominalis’ten çıkar ve iç bel kasları üzerinde enine olarak seyreder. Etçillerde arteria phrenica caudalis ile ortak bir kök hâlinde çıkar, yan karın duvarının ön kısmını besler. Devamını Oku

 • etçillerin akciğer muayene sahası: Et yiyen hayvanlarda akciğerlerin dinlendiği ve perküte edildiği saha. Üst kenarı sırt omurlarının procesus transversus’larının uçlarından geçen hayali düz çizgidir. Ön kenarı cartilago scapula’nın arka ucuyla olecranon’u birleştiren dik çizgidir. Arka kenarı ise 12. kaburgalar arası sahadaki omurların ucundan başlayan 9. kaburganın ortasından geçen ve 6. interkostal sahaya ve oradan hafif dorsokonveks olarak omuz ekleminin Devamını Oku

 • fovea pterigoidea: Musculus pterygoideus lateralis’in bağlanması için, collum mandibulae’nin ön iç yüzünde bulunan çukurcuk. M. pterygoideus lateralis’in bağlanması için, collum mandibulae’nin ön iç yüzünde bulunan çukurcuk. Devamını Oku

 • fovea dentis: Atlasın arcus ventralis’inin iç yüzünde bulunan ve axis’in dens’i ile eklemleşmeye yarayan çukurcuk. Atlasın arcus ventralis’inin iç yüzünde bulunan ve axis’in dens’i ile eklemleşmeye yarayan çukurcuk. Devamını Oku

 • fovea artikularis kranyalis: Atlasın ön kısmının iç yüzünde bulunan ve condylus occipitalis’ler ile eklemleşmeye yarayan elipsoit çukurcuk. Devamını Oku

 • fovea artikularis kraniyalis: Atlasın ön kısmının iç yüzünde bulunan ve condylus occipitalis’ler ile eklemleşmeye yarayan elipsoit çukurcuk. Devamını Oku

 • prosessus artikularis kaudalis: Omurların arkasında sağlı sollu olarak bulunan, üzeri eklem kıkırdağıyla kaplı çıkıntı. Omurların arkasında sağlı sollu olarak bulunan, üzeri eklem kıkırdağıyla kaplı çıkıntı.Dgr.: anat. processus articularis caudalis Devamını Oku

 • plika transversales rekti: Düz bağırsak mukozasında genellikle üç adet olarak bulunan enine dürümler. Düz bağırsak mukozasında genellikle üç adet olarak bulunan enine dürümler.Dgr.: anat. plicae transversales recti Devamını Oku

 • t tüpçükleri: Bk. enine tüpçükler İskelet kaslarında sarkolemin kas teli boyunca birçok yerden kas telinin içerisine invagine olarak yaptığı oluşum, enine tubulus adı verilen bu oluşumların iki yan kısımlarında terminal sisternalar yer Devamını Oku

 • laminektomi: Omurların sivri çıkıntılarıyla enine çıkıntıları arasındaki kemik levhasının ameliyatla çıkarılması. Devamını Oku

 • kostalis: Kaburgaya ait, kaburgayla ilgili olan Kaburgaya ait, kaburgayla ilgili olan Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar