furkoserkoz serker sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte furkoserkoz serker kelimesinin manası:

 1. Schistosoma'Ların son konak için enfektif olan larvası. Bu larvanın çatal biçiminde bir kuyruğu ve kuyruk gövdesinde alev hücreleri bulunmaktadır, furkoserker.

furkoserkoz serker ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • serker: Trematodların gövde ve kuyruk kısımlarından meydana gelen, kimileri su bitkileri üzerinde, kimileri balık dokularında, kimileri su artropodlarının vücut boşluklarında metaserker h Sporokist veya redi içerisinde aseksüel üremeyle meydana gelen genç Devamını Oku

 • serker: Trematodların gövde ve kuyruk kısımlarından meydana gelen, kimileri su bitkileri üzerinde, kimileri balık dokularında, kimileri su artropodlarının vücut boşluklarında metaserker h Sporokist veya redi içerisinde aseksüel üremeyle meydana gelen genç Devamını Oku

 • kistoserkoz serker: Vücut iyi gelişmiş olan kuyruğun kaidesindeki boşluğa invagine olmuş, kuyruğu çatallı veya düz olan serker tipi. Devamını Oku

 • amfistom serker: Karın çekmeninin silindir biçiminde ve kuyruk kökünde yer alan serker tipi. Devamını Oku

 • ksifido serker: Basit kuyruk yapısına sahip, ön kısmında delici bir iğnesi bulunan, stilet bezleri ve boşaltı bezleri aynı tipte olan serker tipi. Devamını Oku

 • serker dermatitisi: Schistosoma serkerleriyle kontamine sularla temas eden insanlarda deriden giren ancak dolaşıma geçemeden ölen serkerlerin oluşturduğu kaşıntılı, papüler deri kızarıklıkları, deri şistosomozisi, şistosom dermatitisi, yüzücü dermatiti, yüzücülerin kaşıntılı dermatitisi, deniz tarağı avcısı kaşıntısı. Devamını Oku

 • gimnosephalo serker: İki eşit çekmen, iyi gelişmiş yutak, yemek borusu ve bağırsağı bulunan basit kuyruklu serker tipi. Devamını Oku

 • distom serker: Vücudun arka nihayetine yakın karın çekmeni ve ön nihayetinde ağız çekmeni bulunan en yaygın serker tipi. Vücudun arka kısmına yakın ventral bir çekmen ve ön kısmında ağız çekmeni bulunan en Devamını Oku

 • swallowtail: Çatal kuyruk Kanatları çatal kuyruğa benzer birkaç çeşit kelebek Devamını Oku

 • tail: fayda, yarar Uzayan. Şarta Devamını Oku

 • metasiklik: Bir parazitin yaşam siklusunda, son konak için enfektif olan evre. Bir parazitin yaşam döngüsünde son konak için enfekte olan everesi. Devamını Oku

 • kistakant: Son konak için enfektif olan genç akantosefala. Son konağı enfekte eden genç akantosefal. Devamını Oku

 • flame: Alev, yalaz, ateş Hiddet, şiddet Devamını Oku

 • kübik: Küp ve kesme biçiminde olan. Kübizm akımına uyularak yapılmış olan. Devamını Oku

 • hücre içi patojenler: Hücre içinde yaşama ve çoğalma yeteneğinde olan veya yaşamaları için zorunlu olarak konak bir hücreye gereksinim duyan, başta virüsler olmak üzere bazı mikroorganizmalar. Konak hücreleri içinde yaşama ve çoğalma yeteneğinde Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar