g cetveli sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte g cetveli kelimesinin manası:

 1. Türkiye Cumhuriyeti bütçesinde gelecek yıllara geçici yüklenmelere yetki veren kanunları gösteren, ancak 2006 yılından itibaren üç yıllık bütçe uygulamasına geçilmesi nedeniyle kaldırılan cetvel.

g cetveli ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • m cetveli: Türkiye Cumhuriyeti bütçesinde pansiyon ücretlerini gösteren cetvel. Devamını Oku

 • v cetveli: Türkiye Cumhuriyeti bütçesinde vatani hizmet aylıklarını gösteren cetvel. Devamını Oku

 • k cetveli: Türkiye Cumhuriyeti bütçesinde ek ders, konferans ve fazla çalışma ücretleri ile diğer ücret ödemelerini gösteren cetvel. Devamını Oku

 • p cetveli: Türkiye Cumhuriyeti bütçesinde motorlu taşıtların ortalama alım değerleri ve seferberlik tatbikatına katılacak araçların günlük kira bedellerini gösteren cetvel. Devamını Oku

 • t cetveli: Bir kenarını çizim yapılan yüzeyin kenarına dayayıp diğer kenarıyla birbirine paralel yatay çizgiler çizmeye yarayan T biçimindeki cetvel. Türkiye’de bütçede kurumların satın alacakları taşıtların azami satın alma bedellerini gösteren cetvel. Devamını Oku

 • f cetveli: Analitik bütçe sisteminin hedefleri arasında yer alması ve DMİ tabanlı bütçe sisteminin öngörmesi nedeniyle bütçe politikalarının daha sağlıklı bir biçimde gösteriminin sağlanması için tasarlanan ve 2006 yılı bütçesiyle birlikte uygulanmaya başlanan; kurumun mali durumunu yansıtan toplam borç stoku, likidite amaçlı tutulan toplam nakit, mevduat ve menkul değerler gibi toplam değerler ile finansman amaçlı kullanılacak net Devamını Oku

 • c cetveli: Bütçe yasasında devlet gelirlerinin dayandığı temel hükümleri gösteren cetvel. Devamını Oku

 • allel cetveli: Bir populasyonda belirli gen bölgelerindeki allelleri içeren cetvel. Devamını Oku

 • hesap cetveli: Sayılar arasında birçok işlemlerin sonucunu kolayca bulmaya yarayan, iç içe yerleştirilmiş ve biri diğerinin üzerinde kayan iki parçadan oluşan cetvel. Devamını Oku

 • a cetveli: Bütçe yasasında hükme bağlanan ödeneğin dağılımını gösteren gider cetveli. Devamını Oku

 • borsa cetveli: Borsada belirlenen fiyatları gösteren günlük bülten. Bk. borsa çizelgesi Devamını Oku

 • hazırun cetveli: Bir toplantıya katılanları gösteren liste. Devamını Oku

 • kar zarar cetveli: Bir işletmenin belirli bir muhasebe döneminde elde ettiği gelirler ile yaptığı giderler arasındaki net farkı gösteren belge. Devamını Oku

 • gelecek zaman görünümü: Gelecek zaman sıfat-fiiliyle yardımcı fiilin birlikte kullanılmasından ortaya çıkan ve niyet kavramı veren görünüm. Gelecek zaman ortacıyle, yardımcı eylemin birlikte kullanılmasından meydana gelen ve niyet kavramı veren görünüm : Gidecek Devamını Oku

 • gider cetveli: Bk. A cetveli Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar