gadgetologist sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte gadgetologist kelimesinin manası:

 1. Küçük aletler hakkında bilgisi olan kimse, kullanma kılavuzunu kullanmadan yeni aletler kullanımı hakkında teknik bilgisi olan kimse

gadgetologist ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • use 2: Kullanma, kullanım. kullanma hakkı: She has the use of a helicopter belonging to her company. şžirketine ait helikopteri kullanma hakkı var. yarar, fayda: There is no use in your arguing with him; he won´t change his mind. Onunla tartışŸmanın yararı yok; fikrini değŸişŸtirmeyecek. alışŸkı, adet. ” Devamını Oku

 • commoner: Halk tabakasından olan kimse (bazı ingiliz üniversitelerinde) kendi hesabına okuyan talebe. Devamını Oku

 • instrumentation: Bir müzik parçasının çeşitli seslerini çalgılara taksim etme, enstrümantasyon Aletler takımı Devamını Oku

 • usufructary: Kullanma hakkı olan kimse, intifa hakkı olan kimse Devamını Oku

 • tenure: İşinde kalabilme hakkı Memuriyet veya kullanım süresi Devamını Oku

 • sarf: Harcama, tüketme, kullanma, masraf etme. Dil bilgisi, yapı bilgisi. Devamını Oku

 • tecimde kullanma: Markayı kullanmadan hakkın doğuşu için, o markanın tecim işlerinde kullanılmış olması koşulu. Devamını Oku

 • uygulayımcı: Uygulayımla ilgili herhangi bir alanda bilgi ve becerisi olan kimse, tekniker, teknikçi, teknisyen, teknokrat. Bilimsel, teknik bilgi ve verileri, işe ve yapıma dönüştüren kimse. Devamını Oku

 • suffrage: Oy, oy hakkı, seçme hakkı Oy kullanma hakkı Devamını Oku

 • bilgin: Bilimsel bir konuda çok bilgisi olan kimse, bilimci, âlim. bilgili kişi (alim, karşılığı olarak da kullanılmaktadır) Devamını Oku

 • nonvoter: Oy kullanma hakkı olmayan kimse; oy kullanmayan kimse Devamını Oku

 • ferraş: Cami, mescid, imaret gibi müesseselerin temizliğini sağlamak; ve kilim, halı ve hasır gibi mefruşatını yayma hizmetleriyle vazifeli olan kişiler hakkında kullanılır bir tabirdir. Ferraş; arapçada, yayıcı, hizmetçi, döşeyici anlamlarına gelir. Yeniçeri teşkilatında bu işi görenlerle, Kabe’yi süpürenler hakkında ıstılah olarak da kullanılır. (O.T.D.S.)”Her ruham-ı fersi bir ayine-i alemnüma Her gezen ferraşı bir İskender-i kitisitan.” (Nef’i) Devamını Oku

 • uygulayım bilimi: İş veya yapım kollarında kullanılan bilimsel ve teknik yöntemleri, araç ve gereci kapsayan bilgi, teknoloji. Bilim ve uygulayımın verilerini işe, yapıma yansıtma bilgisi. Devamını Oku

 • user: Us-er. Akıllı kişi. akıllı kişi Devamını Oku

 • patent: Bir buluşun veya o buluşu uygulama alanında kullanma hakkının bir kimseye ait olduğunu gösteren belge. Uyrukluk belgesi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar