gadiri nefs sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte gadiri nefs kelimesinin manası:

 1. Nefse fenalık eden. (Osmanlıca'da yazılışı: gadir-i nefs)

gadiri nefs ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • kifafı nefs: (Aslı: kefaf-ı nefs) Yalnız kendisi için yetecek kadar. (Osmanlıca’da yazılışı: kifaf-ı nefs) Devamını Oku

 • kifafı nefs: (Aslı: kefaf-ı nefs) Yalnız kendisi için yetecek kadar. (Osmanlıca’da yazılışı: kifaf-ı nefs) Devamını Oku

 • müdafii nefs: Kendini koruyan, kendini müdafaa eden. (Osmanlıca’da yazılışı: müdafi-i nefs) Devamını Oku

 • sıgarı nefs: Zelil ve hakir olma hali. Küçüklük, kıymetsizlik. (Osmanlıca’da yazılışı: sıgar-ı nefs) Devamını Oku

 • icbarı nefs: Kendini zorlama, nefsini icbar etme. (Osmanlıca’da yazılışı: icbar-ı nefs) Devamını Oku

 • tezkiyei nefs: Nefsini temiz bilmek. Kusuru üzerine almamak. Nefsini kusursuz addetmek. (Osmanlıca’da yazılışı: tezkiye-i nefs) Devamını Oku

 • kefafı nefs: Bir kimsenin ölmeyecek kadar olan nafakası.KEFALET : Kefillik. Bir kimse kendine aid bir işi yapamadığı veya borcunu ödeyemediği takdirde, yerine onun işini göreceğini kabul etmek. (Osmanlıca’da yazılışı: kefaf-ı nefs) Devamını Oku

 • huzuzatı nefsaniye: Nefse hoş gelen şeyler. (Osmanlıca’da yazılışı: huzuzât-ı nefsâniye) Devamını Oku

 • nefsi emmare: İnsanın çirkin ve şeytanın teşviklerine itirazsız ve mücahedesiz tabi olması hali.(Nefs-i emmarenin istibdad-ı rezilesinden selametimiz İslamiyete istinad iledir. O habl-ül metine temessük iledir. Ve haklı hürriyetten hakkıyla istifade etmek, imandan istimdat iledir. H.)(Bir zaman evliya-yı azimeden; nefs-i emmaresinden kurtulanlardan birkaç zattan, şiddetli mücahede-i nefsiyeler ve nefs-i emmareden şekvalarını gördüm. Çok hayret ediyordum. Hayli zaman sonra, Devamını Oku

 • mütekellimi maalgayr: Konuşan kimsenin kendisinin de içinde bulunduğu bir cemaata ait fiili ifade eden kelimelerin sigasıdır. Okuduk, yazıyoruz, gideceğiz, çalışmışız… gibi. (Bak: Mütekellim-i vahde)(Fert mütekellim-i vahde olsa, müsamahası ve fedakarlığı amel-i salihtir. Mütekellim-i maalgayr olsa, hıyanettir, amel-i talihtir. Bir şahıs kendi namına hazm-ı nefs eder, tefahür edemez; millet namına tefahür eder, hazm-ı nefs edemez. M.) (Osmanlıca’da yazılışı: Devamını Oku

 • gadrdıde: Gadir görmüş, kendisine haksızlık edilmiş olan. (Osmanlıca’da yazılışı: gadrdîde) Devamını Oku

 • gadirı: (Gadiriyye) Gölde yaşayan hayvan veya bitki. (Osmanlıca’da yazılışı: gadirî) Devamını Oku

 • nefs: Üfürmek, üflemek. Devamını Oku

 • itminan ı nefs: Bk. sarsılmazlık Devamını Oku

 • binnefs: Kendi kendisi. (Osmanlıca’da yazılışı: bi-n-nefs) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar