gain vigor sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte gain vigor kelimesinin manası:

 1. Kuvvet kazan

gain vigor ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • vigor: Kuvvet Devamını Oku

 • gain: Bir devredeki çıkış sinyalinin giriş sinyaline oranını ifade eden yükseltim ölçüsü. İ, f oluk, yiv; f oluk açmak Devamını Oku

 • takat: Bir şeyi yapabilme, başarabilme gücü, güç, hâl, derman, kuvvet Örnek: Hareket edebilecek ne vasıtamız ne takatimiz vardı. A. Gündüz Bk. güç güç, kuvvet Devamını Oku

 • strength: Kuvvet, güç, takat Sertlik, keskinlik Devamını Oku

 • jackboot: ), (f.), (s.) kaba kuvvet Kaba kuvvet kullanan kimse Devamını Oku

 • merkezkaç kuvvet: Bir merkez çevresinde dönen bir cismi merkezden uzaklaştıran kuvvet. Merkezden dışarı doğru yönelmiş kuvvet. Devamını Oku

 • acquirement: Kazanma, edinme; kazanç, edinilen şey, zamanla kazanılan nitelik Kazanç, iktisap Devamını Oku

 • excess profits tax: Kazanç fazlası vergisi, bir işŸ girişŸiminin baz alınan yıllara göre ortalama kazanç ortalamasının üzerindeki kazançlarından alınan vergi, ept (Finans) Devamını Oku

 • kazan dairesi: Gemi veya çok katlı yapılarda ısıtma sisteminin yer aldığı bölüm Örnek: Denizden çıkarılınca ısınsın diye vapurun kazan dairesine götürmüşler. A. Ş. Hisar Isıtma kazanının ve yakıtın konduğu yerin tümü. Bk. kazan dairesi Devamını Oku

 • boiler: Kazan, buhar kazanı İng Kazan, Devamını Oku

 • mekasib: (Mekseb ve Meksib. C.) Kazançlar. Kazanç yer ve araçları. Kesbedilen ve kazanılan yerler. (Osmanlıca’da yazılışı: mekâsib) Devamını Oku

 • gain margin: Kazanç payı Devamını Oku

 • gain sensitivity: Kazanç duyarlılığı Devamını Oku

 • gain a point: Bir puan kazan Devamını Oku

 • insertion gain: Eklenen kazanç Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar