gama zinciri sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte gama zinciri kelimesinin manası:

 1. IgG, immünglobulinlerin ağır zinciri.
 2. Dölüt hemoglobininde bulunan iki tip polipeptit zincirinden biri.

gama zinciri ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • gama zinciri: IgG, immünglobulinlerin ağır zinciri. Dölüt hemoglobininde bulunan iki tip polipeptit zincirinden biri. Devamını Oku

 • delta zinciri: İmmünoglobulinlerden IgD’nin ağır zinciri. Ergin insanlardaki hemoglobinin bir polipeptit zinciri. Devamını Oku

 • kappa zinciri: Yunan alfabesindeki kappa harfinden adını alan, immünoglobulinlerin iki tip hafif zincirinden biri. Devamını Oku

 • miyoglobin: Omurgalı kasında oksijenin taşnıması ve depolanması olaylarına giren, tek bir polipeptit zinciri hâlinde olan, demir kapsayan küresel bir protein. Omurgalı kasında hem oksijen deposu hem de oksijen taşıyıcı olarak işlev Devamını Oku

 • urfa zinciri: adını yapıldığı yerden almıştır. urfa’ da ise bu zincire arpa zinciri denilmektedir. masif köşeli tanenin uçlarına küçük ince yuvarlak halkaların kaynatılması ile biri öbürüne eklenerek yapılan bir zincir çeşididir. çok zarif bir görünüşü vardır. Devamını Oku

 • vimentin: Birçok hücrede bulunan, 57000 molekül ağırlığında polipeptit zincirinden oluşan, bir ara filament. Devamını Oku

 • patinaj zinciri: Patinajı önlemek için tekerleğe takılan zincir. Bk. güvenlik zinciri Devamını Oku

 • dezmin: Kas hücrelerinin sarkoplâzmasında ve Z çizgisinde bulunan ara filâmentlerin bir komponenti; molekül ağırlığı 53000 Dalton olan bir polipeptit zincirinden oluşmuş bir protein. Devamını Oku

 • dağıtma zinciri: Anadingilden aldığı devinimi dağıtım dingiline ileten, güç aktarma zinciri. Devamını Oku

 • nörofilament: Memelilerin merkezî ve çevresel sinir hücrelerinde bulunan, molekül ağırlıklarına göre hafifnörofilâment (molekül ağırlığı 62000), ortanörofilâment (molekül ağırlığı 102000) ve ağırnörofilâment (molekül ağırlığı 110000) olmak üzere üç tipi bulunan, her biri polipeptit zinciri hâlinde olan ara filâmentler. Devamını Oku

 • nörofilament: Memelilerin merkezî ve çevresel sinir hücrelerinde bulunan, molekül ağırlıklarına göre hafifnörofilâment (molekül ağırlığı 62000), ortanörofilâment (molekül ağırlığı 102000) ve ağırnörofilâment (molekül ağırlığı 110000) olmak üzere üç tipi bulunan, her biri polipeptit zinciri hâlinde olan ara filâmentler. Devamını Oku

 • işbirlikçi mağazalar zinciri: Bk. işbirlikçi tüccarlar zinciri Devamını Oku

 • mültimerik: Birden çok polipeptit zincirinden oluşan protein. Devamını Oku

 • monomerik: (Yun. monos: tek; meros: parça) Tek bir polipeptit zincirinden oluşan protein. Devamını Oku

 • heterodimerik: Proteinin birbirinin aynı olmayan iki polipeptit zincirinden oluşması hâli. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar