gangliya trunsi simpatisi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte gangliya trunsi simpatisi kelimesinin manası:

 1. Omur sütununun her iki yanında simetrik ve segmental olarak yer alan ve simpatikusa ait preganglioner liflerin sinaps yaptıkları sinir düğümleri.
 2. Omur sütununun her iki yanında simetrik ve segmental olarak yer alan ve simpatikusa ait pregangliyoner liflerin sinaps yaptıkları sinir düğümleri.

gangliya trunsi simpatisi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • gangliya trunsi simpatisi: Omur sütununun her iki yanında simetrik ve segmental olarak yer alan ve simpatikusa ait preganglioner liflerin sinaps yaptıkları sinir düğümleri. Omur sütununun her iki yanında simetrik ve segmental olarak Devamını Oku

 • gangliya otonomika: Otonom sinir düğümleri. Otonom sinir düğümleri. Devamını Oku

 • gangliya aortikorenalya: Plexus renalis ve arteria renalis’in çıkış kısmı üzerinde bulunan sinir düğümleri. Plexus renalis ve a. renalis’in çıkış kısmı üzerinde bulunan sinir düğümleri. Devamını Oku

 • gangliya kardiyaka: Plexus cardiacus’a dağılmış, genellikle subepikardiyal olarak bulunan çok sayıda küçük sinir düğümü. Plexus cardiacus’a dağılmış, genellikle subepikardiyal olarak bulunan çok sayıda küçük sinir düğümü. Devamını Oku

 • trunkus simpatikus: Boyun kısmı hariç, omur gövdelerinin aşağı yan kısmında, her iki tarafta simetrik ve segmental olarak sıralanan ganglia trunci sympathici ile bunları birbirine bağlayan rami interganglionares’ten oluşan sağlı sollu bir çift kordon. Devamını Oku

 • nervus şiplanknikus mayor: Altıncı, yedinci ve sekizinci göğüs ganglion’larından ayrılan ilikli preganglioner liflerin birleşmesiyle oluşan, truncus sympathicus’tan ayrıldıktan sonra, ganglia coeliaca’da sonlanan sinir. Altıncı, yedinci ve sekizinci göğüs gangliyonlarından ayrılan ilikli pregangliyoner liflerin Devamını Oku

 • muskulus kutaneus trunsi: Gövde deri kası. Gövde deri kası.Dgr.: anat. musculus cutaneus trunci Devamını Oku

 • ostium trunsi pulmonalis: Kalbin sağ karıncığından çıkan truncus pulmonalis’in deliği. Kalbin sağ karıncığından çıkan truncus pulmonalis’in deliği.Dgr.: anat. ostium trunci pulmonalis Devamını Oku

 • sinus trunsi pulmonalis: Truncus pulmonalis’in, valvulae semilunares bölgesinde yapmış olduğu genişleme. Truncus pulmonalis’in, valvulae semilunares bölgesinde yapmış olduğu genişleme.Dgr.: anat. sinus trunci pulmonalis Devamını Oku

 • gangliyon mandibulare: Nervus lingualis’in ramus superficialis’inin alt kenarında yer alan ve chorda tympani yoluyla gelen parasempatik liflerin nöron değiştirdiği sinir düğümü. N. lingualis’in ramus superficialis’inin alt kenarında yer alan ve chorda tympani Devamını Oku

 • sinir dokusu: Embriyonun ektoderm tabakasından köken alan, organizmayı iç ve dış çevreden haberdar eden, nöron adı verilen uzun ve farklılaşmış hücrelerden oluşan, uyartıları (impulsları) sinaps denen özel bölgeler vasıtasıyla bir sinir hücresinden diğer bir sinir hücresine ileterek sonuçta tepki ya da uyartı meydana gelmesini sağlayan, besleyici ve destekleyici nörogliya hücreleri (astrositler, oligodendrositler, mikrogliya ve ependim) tarafından kuşatılan, Devamını Oku

 • nöroloji: Sinir sistemini inceleyen ve tedavisi ile uğraşan tıp dalı, sinir bilimi. Hastanelerde sinir hastalıklarıyla ilgili bölüm. Devamını Oku

 • baskılayıcı postsinaptik potansiyel: Bir sinir hücresinin inhibe edici sinapsı aracılığıyla postsinaptik sinir hücresinde hiperpolarizasyon oluşturarak aksiyon potansiyeli oluşmasının önlenmesi, inhibitör postsinaptik potansiyeli. Postsinaptik sinir hücresine negatif elektrik yükler geçer. Devamını Oku

 • nörotransmitterler: Bir uyartıya cevap olarak sinir hücresinden çıkarılan ve sinapsı geçerek diğer bir nöronu ya da kas tellerini uyaran asetilkolin, dopamin, serotonin ve noradrenalin gibi kimyasal maddeler. Devamını Oku

 • eş değerli: Değerleri eşit olan. Eş biçimli olmadıkları hâlde yüz veya hacim ölçümleri eşit bulunan (biçim). Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar