gangliyositler sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte gangliyositler kelimesinin manası:

 1. Beynin boz maddesi ve timüs bezinde bol bulunan, zar lipitlerinin %6 kadarını oluşturan, çok büyük polar başlı, terminal şeker birimleri siyalik asit (N-asetil nöraminik asit) olan kompleks sfingolipitler.

gangliyositler ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • türev şekerler: Şeker asitleri (aldonik asit, galâkturonik asit, mannuronik asit, uronik asit vb.) ve amino şekerler (N-asetil galâktozamin, N-asetil glikozamin vb.) gibi yan gruplarla monosakkaritlerin oluşturdukları kompleks moleküller. Devamını Oku

 • N asetilnöraminik asit: N-Asetil-Mannozamin ve pirüvik asitten türetilen dokuz karbonlu şeker türevi, siyalik asit, NANA. Glikoproteinlerin ve gangliyositlerin yan zincirinde bulunur. Devamını Oku

 • okzaloasetik asit oaa: Trikarboksilik asit devresine (Krebs Devri) giren, asetil CoA’dan asetil grubunu alarak sitrik asit oluşturan dört karbonlu karboksilik asit Okzaloasetat. Devamını Oku

 • n asetilglikozamin: Bir amino şeker olan glikozaminin asetil türevi olup asetil grubu glikoproteinlerin, çeşitli heteropolisakkaritlerin (hiyaluronik asit gibi) ve glikolipitlerin bileşiminde bulunur. Devamını Oku

 • nöraminik asit neu: Mannozamin ve pirüvik asitten türemiş bir bileşik. Asetillenmiş hâli olan N-asetil nöraminik asit, bazı glikoproteinlerin, karbohidrat yan zincirinin ve gangliyositlerin yapısında bulunur. Devamını Oku

 • nöraminidaz: Glikoproteinlerde karbohidrat yan zincirinden uçtaki N-asetil nöraminik asidi çıkaran enzim. Bazı virüslerin yüzeyinde olan ve hücrelerde bu virüsler için bulunan reseptörleri tahrip eden bir enzim. Devamını Oku

 • şeker kamışı: Buğdaygillerden, çiçekleri salkım durumunda başakçıklar oluşturan, 10 m’ye kadar uzayabilen, öz suyundan şeker çıkarılan bir bitki (Saccarum officinarum). Buğdaygiller (Gramineae, Poaceae) familyasından, 3-5 m kadar boyda, bitki öz suyunda yüksek Devamını Oku

 • sitrik asit: Birçok meyve ve sebzede serbest durumda veya potasyum, kalsiyum tuzu olarak bulunan, hafifçe mayalanmış limon suyunun kaynar durumdaki kalsiyum karbonatla işlenmesinden elde edilen asit, limon asidi, limon tozu, limon tuzu. Devamını Oku

 • riboz: Ribonükleik asitlerin ve ribonükleotitlerin yapısında bulunan beş karbonlu şeker. Formülü CH2OH(CHOH)3CHO, mol kütlesi 150,1 g olan, D-riboz; bazı nükleik asit ve koenzimlerin bileşiminde furanozit ve piranozit şeklinde bulunabilen bir pentoz Devamını Oku

 • n asetilgalaktozamin: Bir amino şeker olan galâktozaminin asetil türevi olup asetil grubu glikoproteinlerin, çeşitli heteropolisakkaritlerin (kondroitin) ve glikolipitlerin bileşiminde bulunur. Devamını Oku

 • sakkaroz: Şeker kamışı veya şeker pancarından elde edilen bir tür şeker (C12H22O11). Bk. sükroz Devamını Oku

 • krebs devri: Mitokondri matriksinde, besin maddelerinin aynşması ile oluşan asetil gruplanmn oksitlenerek karbondioksit hâline dönüştüğü, ara metabolitlerin indirgenerek ATP sentezinde kullanıldığı, asetil koenzim A ile başlayarak, sitrik asit, cis-akonitik asit, izositrat, alfa-keto glutarik asit, süksinik koenzim A, süksinik asit, fumarik asit, malik asit ve okzaloasetik asit şeklinde devir yapan, reaksiyon dizisi. Aerobik solunumda proteinlerin, yağların ve özellikle Devamını Oku

 • sitrat sentetaz: Sitrik asit döngüsünde oksalasetat ve asetil-CoA’dan sitrat oluşturan enzim. Sitrik asit döngüsünün düzenleyici enzimlerinden biri. Devamını Oku

 • nana: Bk. N-asetilnöraminik asit N-Asetilnöraminik asit. Devamını Oku

 • nana: Bk. N-asetilnöraminik asit N-Asetilnöraminik asit. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar