garage sale sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte garage sale kelimesinin manası:

 1. Gayri resmi satışŸ, eski eşŸya satışŸı, genellikle kişŸinin kendi arazisinde yapılan resmi olmayan kişŸisel varlık satışŸı; resmi olmayan emlak satışŸı

garage sale ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • washroom sale: Borsada satıcının kendi malına alıcı olması Devamını Oku

 • rummage sale: KullanılmışŸ eşŸya satışŸı, eski eşŸya satışŸı, elde kalan malların haraç mezat satışŸı Devamını Oku

 • private: Özel, hususi, kişisel Gizli, mahrem Devamını Oku

 • garage: Garaj, Garaja çekmek Devamını Oku

 • garage attendant: Benzinci Devamını Oku

 • does the hotel have a garage: Otelinizin garajı var mı Devamını Oku

 • garage cathc basin: Benzin ayırıcı Devamını Oku

 • unofficially: Gayri resmi olarak Resmi olmayan bir tarzda, gelişŸigüzel biçimde, sıradan bir şŸekilde, gayrıresmi bir şŸekilde Devamını Oku

 • is it possible to rent a garage: Garaj kiralamam mümkün mü Devamını Oku

 • unofficial: Gayri resmi. Resmi olmayan, gayri resmi Devamını Oku

 • kişilik dışı: Kişisel olmayan, gayrişahsi. Devamını Oku

 • kıyamı binefsihı: (Kıyam-ı bizatihi) : Fık: Varlığı, durması kendi zatı ile olmak manasında bir sıfat-ı İlahidir. Şöyle ki: Hak Teala’nın ezeli ve ebedi olan varlığı kendi zatı ile kaimdir. Kendi varlığı, kendi hüviyetinin, kendi mukaddes zatının muktezasıdır. Asla başkasının değildir. Bunun için, Allah Teala’ya “Vacib-ül Vücud” denir. (Bak: Vücud) (Osmanlıca’da yazılışı: kıyam-ı binefsihî) Devamını Oku

 • saltık: Mutlak. Bağımsız, göreli olmayan ve kendi başına tam sayılan (bir olgunun niteliği). Devamını Oku

 • aktif: Etkin, canlı, hareketli, çalışkan, faal. Etkili, etken. Devamını Oku

 • egoism: Bencillik, egoizm, hodbinlik hodkâmlık, yalnız kendi öz varlığını düşünme ve sevme Kendini beğenmişlik Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar