gaybı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte gaybı kelimesinin manası:

 1. Hazırda olmayan. Görünmeyenlere ait. Hazır olmayanlara ait. Başka alemdekilere ait. Ahirete ait. Gayba ait ve müteallik. (Osmanlıca'da yazılışı: gaybî)

gaybı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • gayb: Gizli olan. Görünmeyen. Belirsiz. Devamını Oku

 • gıyabı: Arkasından olarak. Kendi hazır olmadığı halde arkasından. Gayba ait. Gayba mensup ve müteallik. (Osmanlıca’da yazılışı: gıyabî) Devamını Oku

 • gaybbın: Gaybı gören. Herkesin bilemediği geleceği feraseti ile hissedip bilen. İstikbalden haber veren. (Osmanlıca’da yazılışı: gayb-bîn) Devamını Oku

 • gaybbın: Gaybı gören. Herkesin bilemediği geleceği feraseti ile hissedip bilen. İstikbalden haber veren. (Osmanlıca’da yazılışı: gayb-bîn) Devamını Oku

 • gaybdan: Gaybı bilen. (Osmanlıca’da yazılışı: gayb-dan) Devamını Oku

 • gaybdan: Gaybı bilen. (Osmanlıca’da yazılışı: gayb-dan) Devamını Oku

 • gaybdan: Gaybı bilen. (Osmanlıca’da yazılışı: gayb-dan) Devamını Oku

 • gaybaşina: Gaybı bilen. Gaybdan haberi olan. Gelecekten veya ahiretten haberi olan. (Osmanlıca’da yazılışı: gayb-aşina) Devamını Oku

 • asumanı: Beşeri olmayan. Semavi olan. Göğe ait ve müteallik. (Osmanlıca’da yazılışı: asumanî) Devamını Oku

 • ezelı: Ezele mensub ve müteallik. Devamlı var olup varlığının başlangıcı olmayan. (Osmanlıca’da yazılışı: ezelî) Devamını Oku

 • batını: İçe ait olan. Dış görünüşe ve zahire dair olmayan. Batına mensub ve müteallik. Dahili ve manevi meselelere ait. (Osmanlıca’da yazılışı: batınî) Devamını Oku

 • alimülgayb veşşehade: Görüleni ve görülmeyeni bilen. Allah. (Osmanlıca’da yazılışı: âlim-ül-gayb ve-ş-şehâde) Devamını Oku

 • revakı uhreviye: Ahirete açılan yer, mezar. (Osmanlıca’da yazılışı: revak-ı uhreviye) Devamını Oku

 • uhrevı: Ahirete dair, ahiretle alakalı. Öteki dünyaya ait. (Osmanlıca’da yazılışı: uhrevî) Devamını Oku

 • hiccetül veda: Hz. Peygamber Aleyhissalatü Vesselam’ın dar-ı ahirete teşrifinden bir sene evvelki son vedalaşma haccı. (Osmanlıca’da yazılışı: hiccet-ül vedâ’) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar