gayrisafi milli hasıla sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte gayrisafi milli hasıla kelimesinin manası:

 1. Bir ülkede bir yıl süresince üretilen mal ve hizmetlerin piyasa fiyatlarına göre hesaplanan değeri.
 2. Bir ülke vatandaşları tarafından sahip oldukları doğal kaynaklar, emek, sermaye ve girişim gücü kullanılarak gerek o ülkede, gerekse diğer ülkelerde, genellikle bir yıl olmak üzere belli bir dönemde üretilen tüm sonul mal ve hizmetlerin piyasa değeri. krş. gayrisafi yurtiçi hasıla

gayrisafi milli hasıla ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • gayrisafi yurtiçi hasıla: Genellikle bir yıl olmak üzere belli bir dönemde, bir ülkenin coğrafi sınırları içerisinde üretilen tüm sonul mal ve hizmetlerin piyasa değeri. krş. gayrisafi millî hasıla, safî yurtiçi hasıla, yurtiçi gelir, gayrisafi yurtiçi gelir Devamını Oku

 • gayrisafi yurtiçi hasıla indirgeyicisi: Cari yıl fiyatlarıyla gayrisafi yurtiçi hasılanın cari fiyatlarla (GSYİH) temel alınan bir yılın fiyatlarıyla gayrisafi yurtiçi hasılaya sabit fiyatlarla (GSYİH) bölünüp yüzle çarpılmasıyla hesaplanan dizin. Devamını Oku

 • gayrisafi millı hasıla indirgeyicisi: Cari yıl fiyatlarıyla gayrisafi millî hasılanın cari fiyatlarla GSMH temel alınan bir yılın fiyatlarıyla gayrisafi millî hasılaya sabit fiyatlarla GSMH bölünüp yüzle çarpılmasıyla hesaplanan dizin. Devamını Oku

 • gayrisafi sabit sermaye yatırımı: Bir ülkede genellikle bir yıl olmak üzere belli bir dönemde, gerçekleştirilen gayrisafi yatırımdan stok yatırımın çıkarılmasıyla bulunan büyüklük. Devamını Oku

 • gayrisafi millı hasıla deflatörü: Bk. gayrisafi millî hasıla indirgeyicisi Devamını Oku

 • gayrisafi millı hasıla örtük indirgeyicisi: Bk. gayrisafi millî hasıla indirgeyicisi Devamını Oku

 • gayrisafi millı hasıla zımni indirgeyicisi: Bk. gayrisafi millî hasıla indirgeyicisi Devamını Oku

 • gayrisafi millı hasıla örtük deflatörü: Bk. gayrisafi millî hasıla indirgeyicisi Devamını Oku

 • gayrisafi millı hasıla zımni deflatörü: Bk. gayrisafi millî hasıla indirgeyicisi Devamını Oku

 • gayrisafi yatırım: Bir ülkede, genellikle bir yıl olmak üzere belli bir dönemde, gerçekleştirilen ve amortismanları da içeren yatırımların tümü, diğer bir deyişle gayrisafi sabit sermaye yatırımı ile stok yatırımların toplamı. krş. net yatırım Devamını Oku

 • gayrisafi yurtiçi gelir: Net yurtiçi gelire amortismanların eklenmesiyle bulunan ve gayrisafi yurtiçi hasıla ile özdeş olan milli gelir büyüklüğü. krş. safî yurtiçi gelir, gayrisafi yurtiçi hasıla Devamını Oku

 • gayrisafi yurtiçi harcamalar: Bir ekonomide genellikle bir yıl olmak üzere belli bir dönemde yapılan tüketim, yatırım ve hükümet harcamalarına dışsatım-dışalım harcama farkının eklenmesiyle bulunan millî gelir büyüklüğü. Devamını Oku

 • yurtiçi hasıla: Netyurtiçi hasıladan dolaylı vergilerin düşülmesi ve sübvansiyonların eklenmesiyle bulunan, yurtiçi gelirle özdeş olan milli gelir büyüklüğü. krş. safîyurtiçi hasıla, yurtiçi gelir, milli hasıla Devamını Oku

 • yurtiçi gelir: Bir ülkenin sınırları içerisinde genellikle bir yıl olmak üzere belli bir dönemde gerçekleştirilen sonul mal ve hizmet üretimi karşılığında üretim faktörlerine yapılan ödemeler toplamı. krş. yurtiçi hasıla Devamını Oku

 • gayrisafi gelir: Belli bir dönemde vergi ve o geliri sağlamak için yapılan her türlü harcama öncesi hesaplanan gelir. Bk. katkılı gelir Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar