gayrisafi sabit sermaye oluşumu sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte gayrisafi sabit sermaye oluşumu kelimesinin manası:

 1. Bk. gayrisafi sabit sermaye yatırımı

gayrisafi sabit sermaye oluşumu ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • gross fixed capital investment: Gayrisafi sabit sermaye yatırımı Devamını Oku

 • gayrisafi yatırım: Bir ülkede, genellikle bir yıl olmak üzere belli bir dönemde, gerçekleştirilen ve amortismanları da içeren yatırımların tümü, diğer bir deyişle gayrisafi sabit sermaye yatırımı ile stok yatırımların toplamı. krş. net yatırım Devamını Oku

 • sabit fiyatlarla kişi başına gelir: Bir ekonomide sabit fiyatlarla gayrisafi millî hasılanın (veya gayrisafi yurtiçi hasılanın) nüfusa bölünmesiyle hesaplanan kişi başına düşen pay. Devamını Oku

 • gayrisafi yurtiçi hasıla indirgeyicisi: Cari yıl fiyatlarıyla gayrisafi yurtiçi hasılanın cari fiyatlarla (GSYİH) temel alınan bir yılın fiyatlarıyla gayrisafi yurtiçi hasılaya sabit fiyatlarla (GSYİH) bölünüp yüzle çarpılmasıyla hesaplanan dizin. Devamını Oku

 • boş alan yatırımı: Yatırımcının kendi ülkesi dışında bir ülkede yeni bir tesis kurma biçiminde fiziki sermaye stoğuna yaptığı katkı, diğer bir deyişle sabit sermaye yatırımı biçimindeki bir doğrudan yabancı sermaye yatırımı türü. Devamını Oku

 • değişmeyen sermaye: Bk. sabit sermaye Marksist yaklaşımda, üretim sürecine kendi değerinin ötesinde ek bir değer katmayan hammadde, yarı mamul, iş gereçleri gibi sermayenin üretim araçları biçimindeki bölümü. krş. değişken sermaye Devamını Oku

 • gayrisafi millı hasıla indirgeyicisi: Cari yıl fiyatlarıyla gayrisafi millî hasılanın cari fiyatlarla GSMH temel alınan bir yılın fiyatlarıyla gayrisafi millî hasılaya sabit fiyatlarla GSMH bölünüp yüzle çarpılmasıyla hesaplanan dizin. Devamını Oku

 • gayrisafi sabit sermaye yatırımı: Bir ülkede genellikle bir yıl olmak üzere belli bir dönemde, gerçekleştirilen gayrisafi yatırımdan stok yatırımın çıkarılmasıyla bulunan büyüklük. Devamını Oku

 • gayrisafi milli hasıla: Bir ülkede bir yıl süresince üretilen mal ve hizmetlerin piyasa fiyatlarına göre hesaplanan değeri. Bir ülke vatandaşları tarafından sahip oldukları doğal kaynaklar, emek, sermaye ve girişim gücü kullanılarak gerek o Devamını Oku

 • gayrisafi yurtiçi hasıla: Genellikle bir yıl olmak üzere belli bir dönemde, bir ülkenin coğrafi sınırları içerisinde üretilen tüm sonul mal ve hizmetlerin piyasa değeri. krş. gayrisafi millî hasıla, safî yurtiçi hasıla, yurtiçi gelir, gayrisafi yurtiçi gelir Devamını Oku

 • büyüme: Organizmanın bütününde veya bu bütünün bir bölümünde boyutların artması. Büyümek işi. Devamını Oku

 • gayrisafi yurtiçi gelir: Net yurtiçi gelire amortismanların eklenmesiyle bulunan ve gayrisafi yurtiçi hasıla ile özdeş olan milli gelir büyüklüğü. krş. safî yurtiçi gelir, gayrisafi yurtiçi hasıla Devamını Oku

 • kişi başına gelir: Bir ekonomide cari fiyatlarla gayrisafi millî hasılanın (veya gayrisafi yurtiçi hasılanın) nüfusa bölünmesiyle hesaplanan kişi başına düşen pay. Devamını Oku

 • yapısal sermaye: İşletme çalışanlarının verimliliğini destekleyen donanım, yazılım, veri tabanları, örgütsel yapı, patentler, markalar ve bunun gibi ögelerden oluşan bir fikri sermaye türü. krş. beşeri sermaye, müşteri sermayesi Devamını Oku

 • bedelli sermaye artırımı: Şirketlerin sermaye artırımı karşılığında çıkardıkları hisse senetlerini nominal değerinden veya daha yüksek bir fiyattan satmak suretiyle gerçekleştirdikleri sermaye artırımları. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar