gayrisafi sabit sermaye yatırımı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte gayrisafi sabit sermaye yatırımı kelimesinin manası:

 1. Bir ülkede genellikle bir yıl olmak üzere belli bir dönemde, gerçekleştirilen gayrisafi yatırımdan stok yatırımın çıkarılmasıyla bulunan büyüklük.

gayrisafi sabit sermaye yatırımı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • gayrisafi yatırım: Bir ülkede, genellikle bir yıl olmak üzere belli bir dönemde, gerçekleştirilen ve amortismanları da içeren yatırımların tümü, diğer bir deyişle gayrisafi sabit sermaye yatırımı ile stok yatırımların toplamı. krş. net yatırım Devamını Oku

 • gayrisafi milli hasıla: Bir ülkede bir yıl süresince üretilen mal ve hizmetlerin piyasa fiyatlarına göre hesaplanan değeri. Bir ülke vatandaşları tarafından sahip oldukları doğal kaynaklar, emek, sermaye ve girişim gücü kullanılarak gerek o Devamını Oku

 • gayrisafi yurtiçi hasıla: Genellikle bir yıl olmak üzere belli bir dönemde, bir ülkenin coğrafi sınırları içerisinde üretilen tüm sonul mal ve hizmetlerin piyasa değeri. krş. gayrisafi millî hasıla, safî yurtiçi hasıla, yurtiçi gelir, gayrisafi yurtiçi gelir Devamını Oku

 • gayrisafi yurtiçi harcamalar: Bir ekonomide genellikle bir yıl olmak üzere belli bir dönemde yapılan tüketim, yatırım ve hükümet harcamalarına dışsatım-dışalım harcama farkının eklenmesiyle bulunan millî gelir büyüklüğü. Devamını Oku

 • net kalkınma hızı: Bir ekonomide genellikle bir yıl olmak üzere belli bir dönemde gerçekleşen brüt kalkınma hızından söz konusu dönemde kaydedilen nüfus artış oranının çıkarılmasıyla hesaplanan büyüklük. Devamını Oku

 • gayrisafi sabit sermaye oluşumu: Bk. gayrisafi sabit sermaye yatırımı Devamını Oku

 • kapasite kullanım oranı: Bir işletme, kesim veya ülkede belli bir dönemde gerçekleştirilen üretimin, tam kapasitede gerçekleştirilebilecek olan üretime oranı. Devamını Oku

 • yurtiçi gelir: Bir ülkenin sınırları içerisinde genellikle bir yıl olmak üzere belli bir dönemde gerçekleştirilen sonul mal ve hizmet üretimi karşılığında üretim faktörlerine yapılan ödemeler toplamı. krş. yurtiçi hasıla Devamını Oku

 • doğrudan yabancı sermaye yatırımı: Yatırımcının kendi ülkesi dışında bir ülkede boş alan yatırımı ve boz alan yatırımı yapma ve taşınmaz mal satın alma biçiminde gerçekleştirdiği yatırım. krş. yabancı sermaye yatırımı, dolaylı yabancı sermaye yatırımı Devamını Oku

 • ortalama dışalım eğilimi: Bir ülkede belli bir dönemde gerçekleştirilen dışalımın millî gelire bölünmesiyle hesaplanan, belirli bir dönemde bir birim millî gelire karşılık gelen dışalım. Devamını Oku

 • ortalama dışalım eğilimi: Bir ülkede belli bir dönemde gerçekleştirilen dışalımın millî gelire bölünmesiyle hesaplanan, belirli bir dönemde bir birim millî gelire karşılık gelen dışalım. Devamını Oku

 • yabancı sabit sermaye yatırımı: Bk. boş alan yatırımı Devamını Oku

 • brüt kalkınma hızı: Bir ekonomide genellikle bir yıl olmak üzere belli bir dönemde gerçekleşen büyüme hızı veya artışı. Devamını Oku

 • harcanabilir kişisel gelir: Bir ülkede genellikle bir yıl olmak üzere belli bir dönemde o ülke vatandaşlarının kişisel gelirlerinden gelir vergisi düşüldükten sonra kalan gelir büyüklüğü. Devamını Oku

 • dolaylı yabancı sermaye yatırımı: Yatırımcının kendi ülkesi dışında bir ülkede hisse senedi veya tahvil gibi menkul değerler satın alması. krş. yabancı sermaye yatırımı, doğrudan yabancı sermaye yatırımı Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar