gd sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte gd kelimesinin manası:

 1. Gadolinyum'un simgesi.

gd ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • gadolinium: Gadolinyum Devamını Oku

 • h: Hidrojen. Histidin. Entalpi. Devamını Oku

 • si: Gam dizisinde la ile do arasındaki ses. Bu sesi gösteren nota işareti. Devamını Oku

 • la: Gam dizisinde “sol” ile “si” arasındaki ses. Bu sesi gösteren nota işareti. Devamını Oku

 • ti: Bir tören sırasında, askerleri bir araya toplamak, törenin başladığını bildirmek vb. amaçlarla çalınan borazanın çıkardığı tiz ses. Titan elementinin simgesi. Devamını Oku

 • diyonizos: Yunan mitologyasında, doğanın yenileyicisi ve yaşamın simgesi olan şarap, coşku Tanrısı. Zeuz ile Semele’nin oğlu.Diyonizos’un simgesi anlos’tur (üflemeli çalgı). bk. Baküs.Dgr.: Yun. Dionisos Devamını Oku

 • y: Tirozin amino asit. Erkek eşey kromozomunun simgesi. Devamını Oku

 • kr: Kripton’un simgesi. Kriptonun simgesi. Devamını Oku

 • sr: Stronsiyum’un simgesi. Stronsiyumun simgesi (II) Devamını Oku

 • az: Nicelik, nitelik, güç, süre, sayı bakımından eksiklik Örnek: Heykel konularının parmakla sayılacak kadar az olduğunu ileri sürüyordu. B. R. Eyuboğlu Alışılmış olandan, umulandan veya gerekenden eksik, çok karşıtı. Azot elementinin simgesi. Bu gaz Devamını Oku

 • helyum: Atom numarası 2, yoğunluğu 0,13 olan, havada az miktarda bulunan soygazlardan biri (simgesi He). Simgesi He , atom numarası 2, k.n. -270 Devamını Oku

 • kripton: Atom numarası 36, atom ağırlığı 83,8 olan, atmosferde yarım milyonda bir oranında bulunan, renksiz, kokusuz bir soy gaz (simgesi Kr). Simgesi Kr, atom kütlesi 83,80 g, atom numarası 36 , Devamını Oku

 • berilyum: Atom numarası 4, atom ağırlığı 9,013, yoğunluğu 1,84 olan, 2970 °C’de eriyen, zümrüt vb. taşların birleşiminde bulunan, havanın etkisine karşı ince bir oksit tabakasıyla kaplı element (simgesi Be). Simgesi Be Devamını Oku

 • iridyum: Atom ağırlığı 193,1 atom numarası 77, yoğunluğu 22,4 olan ve platin filizlerinde bulunan değerli bir element (simgesi Ir). Simgesi Ir, atom numarası 77, atom kütlesi 192,22 g, e.n. 2450 Devamını Oku

 • brom: Atom numarası 35, atom ağırlığı 79,909, yoğunluğu 2,97 olan, deniz sularında az, bazı göllerde çok miktarda bulunan, kırmızı renkli, pis kokulu, zehirli, sıvı bir element (simgesi Br). Simgesi Br , Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar