geçici dışalım eşyası sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte geçici dışalım eşyası kelimesinin manası:

 1. Dâhilde işleme rejimi kapsamında geçici dışalıma konu olan eşya. krş. geçici dışsatım eşyası

geçici dışalım eşyası ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • geçici dışalım eşyası: Dâhilde işleme rejimi kapsamında geçici dışalıma konu olan eşya. krş. geçici dışsatım eşyası Devamını Oku

 • geçici dışalım: Dâhilde işleme rejimi kapsamında, işlenip ilerde tekrar yurtdışına çıkarılmak üzere malların gümrük vergisi ödenmeksizin dışalımı. krş. dâhilde işleme rejimi, geçici dışsatım Devamını Oku

 • geçici kabul rejimi: Bk. dâhilde işleme rejimi Devamını Oku

 • inf 1 formu: Dahilde İşleme Rejimi kapsamında işlem görmüş malların veya değişmemiş eşyanın, izin belgesinde belirtilen gümrük idaresi dışında başka bir gümrük idaresinden serbest dolaşıma geçişleri halinde kullanılan belge. Devamını Oku

 • önceden dışsatım: Dâhilde işleme rejimine göre, dışalım eşyasının serbest dolaşıma girmesinden önce eşdeğer eşyadan elde edilmiş ürünlerin dışsatımı. Devamını Oku

 • dahilde işleme rejimi: Dışsatımı teşvik etmek amacıyla üçüncü ülke girdileri kullanarak üretim yapan firmaya dışalımda gümrük muafiyeti sağlayan bir gümrük rejimi. krş.dahilde işleme rejimi kararı Devamını Oku

 • inf 2 formu: Hariçte işleme rejimi kapsamında gümrük birliği içindeki bir ülkeden geçici olarak üçüncü ülkeye dışsatımı yapılarak işlem görmüş malların, gümrük birliğindeki diğer ülkelerde kısmen veya tamamen gümrük vergisinden bağışık olarak serbest dolaşımına olanak veren belge. Devamını Oku

 • dahilde işleme: Bk.Dahilde işleme rejimi Devamını Oku

 • inward processing regime: Dahilde işleme rejimi Devamını Oku

 • tümel: Belli bir sınıfa bağlı bireylerin hepsini içine alan, külli. Bütün kapsamıyla alınmış olan (önerme), külli, tikel karşıtı. Devamını Oku

 • mükaleme: Karşılıklı konuşma. Karşılıklı konuşma. Bk. Devamını Oku

 • dışalımı izne bağlı mallar: Ülkelerin dışalım rejimi kararları uyarınca; yasa, kararname ve uluslararası anlaşmalarla, belli kamu kurum ve kuruluşlarının izniyle dışalımı yapılabilen mallar. Devamını Oku

 • hariçte işleme rejimi: Geçici dışsatımı yapılan malların gittikleri ülkede işlenerek dışalım vergilerinden tamamen veya kısmen bağışık tutulup yeniden dışalımının yapılmasına dayanan rejim. krş. dahilde işleme rejimi Devamını Oku

 • serbest bölge: Bir ülkenin gümrük sınırları dışında konuşlandırılan ve ticaret rejimi açısından kısmen veya tamamen gümrük mevzuatı dışındaki düzenlemelere tabi olan, uluslararası liman veya havaalanına yakın yerlerde kurulan bölge, açık bölge, serbest mıntıka. Devamını Oku

 • inf 9 formu: Dahilde İşleme Rejimi çerçevesinde, işlem görmüş ürünün elde edilmesi için kullanılan eşdeğer eşya kadar, dışalım eşyasının bu rejimden yararlanması için kullanılan belge. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar