geçici inanca sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte geçici inanca kelimesinin manası:

 1. Bk. geçici güvence

geçici inanca ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • sosyal sigorta: Bir işte ücret karşılığı çalışanların sağlığını, geleceğini güvence altına almak amacıyla kazançlarından bir bölümü kesilerek yapılan sigorta, işçi sigortası. Bk. toplumsal güvence Devamını Oku

 • nakdi teminat: Borcun ödeneceğine dair, alacaklıya parayla sağlanan güvence. Kredi kullanılması durumunda güvence olarak gösterilen nakit değer. Devamını Oku

 • karşı güvence: Güvence altına alınan bir hakkın gereğinin yerine getirilmemesi durumunda karşı tarafa verilen güvence. Devamını Oku

 • geçici teminat: İhalelere katılanların yatırmak zorunda olduğu teminat. Bk. geçici güvence Devamını Oku

 • dalgalı güvence ödeği: Çeşitli dokuncaları belirli bir süre ve bilinen bir para ile sınırlayan güvence ödeği. Güvenceyi genel yargılarda tanımlayıp geminin adını ve başkaca ayrıntıları sonraki bildirime bırakan ve genellikle yükle ilgili güvence Devamını Oku

 • güvence mektubu: Bir işin yapılması, bir malın teslimi veya bir borcun ödenmesini taahhüt eden kişiler adına taahhütlerine bağlı kalmalarını güvence altına almak üzere bankalarca düzenlenip verilen belge. krş. yerel güvence Devamını Oku

 • inanca: Güvence. Bk. güvence Devamını Oku

 • geçici güvence belgesi: Asıl güvence belgesi düzenleninceye kadar geçerli olmak ve güvencenin yapıldığını göstermek üzere verilen belge. Devamını Oku

 • inanca mektubu: Bk. güvence mektubu Devamını Oku

 • teminat: Garanti, güvence Örnek: Ben böyle gülümseyen teminatlara hayatımda çok tesadüf ettiğim için… A. Gündüz Bk. güven Bk. güvence Devamını Oku

 • ipotek: Bir gayrimenkulün bir borca karşı güvence oluşturmasını gerektiren ve ayni bir hak mahiyetinde olan gayrimenkul rehin, tutu, rehin. Bir taşınmazın alacağa karşılık güvence olarak tutulması. Devamını Oku

 • üç aylık güvence kesenekleri çizelgesi: İşverence düzenlenerek güvence sayışımlarının kurumca tutulmasına temel olmak üzere her güvencelinin üç aylık dönemdeki kesenek ödeme gün sayısı toplamı ile güvence keseneğine temel kazançlar tutarının toplamlarını kapsayan ve Toplumsal Güvenceler Kurumuna verilen bildirge. Devamını Oku

 • geçici güvence: Artırma ve eksiltme ihalelerine katılmak isteyenlerden, yapılacak işin değerinin belli bir yüzdesi biçiminde belirlenerek güvence olarak istenilen değerli kağıtlar veya para. Devamını Oku

 • garantör: Güvence veren ve bunun gerçekleşmesini gözeten ve denetleyen (kimse, kuruluş veya devlet). Kredi kartlarından doğacak her türlü borç ve yükümlülüklerden, kart sahibi olarak sorumluluğu bulunan gerçek veya tüzel kişi. Devamını Oku

 • güvenceli tahvil: Piyasada yeterince tanınmamış şirketlerce çıkarılan ve satışları artırmak için büyük bir banka veya şirketin bağlı olduğu holding tarafından anapara, faiz ya da her ikisinin de geri ödeneceğine güvence verilen tahvil. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar