geçici iş göremezlik ödencesi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte geçici iş göremezlik ödencesi kelimesinin manası:

 1. Geçici iş göremezlik durumunda olanlara sosyal güvenlik kurumlarınca çalışamadıkları süre için yapılan ödeme. krş. geçici iş göremezlik

geçici iş göremezlik ödencesi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • geçici iş göremezlik: Çalışanların hastalık, doğum ve geçici sakatlık gibi nedenlerle belli bir süre çalışmaması durumu. krş.geçici iş göremezlik ödencesi Devamını Oku

 • geçici iş göremezlik: Çalışanların hastalık, doğum ve geçici sakatlık gibi nedenlerle belli bir süre çalışmaması durumu. krş.geçici iş göremezlik ödencesi Devamını Oku

 • geçici çalışamama ödencesi: Bk. geçici iş göremezlik ödencesi Devamını Oku

 • beveridge raporu: İngiltere’de sosyal güvenlik sistemini geliştirmek amacıyla; çalışamayacak kadar hasta olanlara yönelik sağlık hizmetlerinin oluşturulması, ailelere yardım sağlanması, işsizlik sigortasının genişletilmesi, emekli aylıklarının yükseltilmesi, dullara aylık bağlanması, doğum ve ölüm durumunda tazminat ödenmesi gibi öneriler içeren, 1942 yılında Sir William Beveridge tarafından hazırlanmış plan. Devamını Oku

 • sağlık karnesi: Sosyal güvenlik kurumları tarafından verilen, sigortalının ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu kimselerin hastalıklarında sağlık giderleri için kullanılan defter. Devamını Oku

 • sosyal güvenlik: Sosyal sigorta, sosyal yardım vb. araçlarla halkın sosyal durumunu güvence altına alma. Bk. toplumsal güvenlik Devamını Oku

 • geçici çalışamama: Bk. geçici iş göremezlik Devamını Oku

 • geçici çalışamama tazminatı: Bk. geçici iş göremezlik ödencesi Devamını Oku

 • ıv sayılı cetvel: 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Yasası’na göre genel devlet kapsamında olan sosyal güvenlik kurumlarının yer aldığı liste. Devamını Oku

 • sosyal yapı: İçinde sosyal ilişkilerin, sosyal olayların meydana geldiği, sosyal grupların ve kurumların yer aldığı toplumun şekil ve çerçevesiyle ilgili dış görünüşe sahip olan bir sosyal varlık, toplumsal yapı. Devamını Oku

 • işçi sigortası: Sosyal sigorta. Sosyal güvenlik sisteminin bir parçası olarak işçilerin hastalık, sakatlık, yaşlılık vb. gibi işsiz kaIma durumlarını parasaI oIarak karşıIamak için yapıIan sigorta. Devamını Oku

 • kayıt dışı işgücü piyasası: Sürekli veya geçici işlerde çalışma mevzuatına aykırı olarak sosyal güvenlik sistemi dışında işlendirilenlerin yer aldığı piyasa. Devamını Oku

 • kayıtlı işgücü piyasası: Sürekli veya geçici işlerde çalışma mevzuatına uygun olarak sosyal güvenlik sistemi içinde işlendirilenler ile memurların yer aldığı piyasa. Devamını Oku

 • geçici alındı: Pay ya da borç belgiti almaya istekli olanlara ya da bunlara ilişkin borçlanmalardan bir bölümünü ödeyenlere verilen geçici belge. Devamını Oku

 • banka dışı finansal aracılar: Menkul kıymet borsaları, bankerler, kalkınma ve yatırım bankaları, kredi kooperatifleri, sigorta şirketleri, menkul kıymet yatırım ortaklığı ve sosyal güvenlik kuruluşları gibi kurumlardan oluşan, saymaca para yaratmayan finansal kurumlar. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar