genel asalakbilim sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte genel asalakbilim kelimesinin manası:

 1. Asalakbilimin tarihçesini, konusunu, önemini, asalağın konakçıyle olan ilişkilerini, asalakları asalaklardan ileri gelen hastalıklarla birlikte tanıma yollarını ve son olarak, ad verme kurallarını ana çizgilerle anlatan asalakbilim dalı.

genel asalakbilim ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • özel asalakbilim: Asalakların bilimsel sınıflamadaki yerini, yapısını, yaşayışını, etkilerini, bu etkilerin konakçıda ortaya çıkardığı hastalıklarla o hastalıklardan kurtulma ve korunma yollarını ayrıntılı olarak anlatan asalakbilim dalı. Devamını Oku

 • asalakbilim: Asalakların yapısını, yaşayışını, konakçıyla ilişkisini, yaptığı hastalıklarla, bu hastalıklara karşı uygulanacak sağaltımı konu alan bilim dalı, parazitoloji. Asalakların yapısını, yaşayışını, konakçıyla ilişkisini ve yaptığı hastalıklarla bu hastalıklara karşı girişilecek Devamını Oku

 • tıbbi asalakbilim: İnsanlara bulaşan iç ve dışasalakları, onlardan ileri gelen hastalıkları, bu hastalıklara karsı kullanılacak ilâçları konu seçen asalakbilim dalı. Devamını Oku

 • tarımsal asalakbilim: Tarım bitkilerinde gelişen mantarları, bu bitkilerle beslenen böcekleri anlatan ve onlara karşı güdülecek savaş yollarını gösteren asalakbilim dalı. Devamını Oku

 • veteriner asalakbilim: Konusu evcil hayvanlarda yaşayan asalaklar olan asalakbilim dalı. Devamını Oku

 • asalakbilim uzmanı: Asalakbilim konusunda geniş ve sağlam bilgiler edinmek üzere başladığı özel öğrenim süresini doldurup, gerekli sınavda başarı gösteren kimse. Asalakları inceleyen kimse, parazitolog. Devamını Oku

 • kapitalist birikimin mutlak ve genel yasası: Marksist kurama göre, kapitalist toplumda sermaye birikimindeki artışla birlikte işçi sınıfının düşkünler tabakası ile yedek sanayi ordusunun artacağını, buna bağlı olarak da toplumdaki resmi yoksulluğun yaygınlaşacağını ileri süren yasa. Devamını Oku

 • genel ışıklama: Aydınlatma bölümlerini birleştiren, sahneyi gölgesiz, genellemesine aydınlatan ışıklama yöntemi. Bu daha çok dizi ışıklarla yapılır. Devamını Oku

 • ağrıma: Memeli hayvanlarda görülen ara konakçı kenelerin bulaştırdığı ağrıma asalaklarından ileri gelen hastalık. Ağrımak işi. Devamını Oku

 • genel öğretim yöntemleri: Her türlü öğretim etkinliklerinin düzenlenmesi, yürütülmesi ve değerlendirilmesine ilişkin genel ilke ve kurallar üzerinde duran ve öğretim çalışmalarında yararlanılan en verimli yöntem ve teknikleri gösteren meslek dersi. Devamını Oku

 • genel dil bilimi: Dilin yapısını, gelişme ve değişmesini karşılaştırmalı olarak inceleyen bilim dalı. Dünyadaki dilleri bir bütün olarak ele alıp, bunların ortak özelliklerini, işleyiş ve gelişme şartlarını inceleyen; dil denen varlığı bütün yönleriyle Devamını Oku

 • genel satak: Genel olarak alım ve satım işlemlerinin yapıldığı yer. Devamını Oku

 • genel zeka: Bireyin belli, özel veya bağımsız yeteneklerinden ayrı olarak karşılaştığı genel durumlara uymadan gösterdiği yetenek veya güç. Zekâ testleriyle ölçülen değişik yetenek ve güçlerin birleşimi. Devamını Oku

 • genel yerbilim: Geçmişle ilgili olarak yerin kuvvetleri sorunlarıyle uğraşan yerbilim dalı. Devamını Oku

 • genel felç: Frenginin beyne yayılması sonucu olarak bilişsel süreçler ve devimsel becerilerde baş gösteren çöküntü. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar