genel denge çözümlemesi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte genel denge çözümlemesi kelimesinin manası:

 1. Bütün piyasaların ve iktisadi karar birimlerinin birbiriyle ilgili olduğu varsayımı altında bir piyasa ya da birimde ortaya çıkan bir değişmenin diğer tüm piyasalar veya birimler üzerinde yaratacağı etkilerin çözümlenmesine ilişkin denge koşullarının araştırılması.

genel denge çözümlemesi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • dinamik denge çözümlemesi: Bk. devingen denge çözümlemesi Devamını Oku

 • genel denge: Bir ekonomide mal, para ve faktör piyasalarında eşanlı olarak dengenin sağlandığı durum. krş. kısmi denge Devamını Oku

 • karşılaştırmalı devingen denge çözümlemesi: İki ayrı zamandaki denge durumlarına ilişkin değişim süreçlerinin karşılaştırıldığı çözümleme yöntemi. Devamını Oku

 • ekonomide genel denge: Bir ülke ekonomisinde para, mal ve faktör piyasasının dengede olduğu, yani toplam sunumla toplam istemin birbirine eşit olduğu durum. krş. ekonomide kısmi denge Devamını Oku

 • duyarlılık çözümlemesi: Değişkenlerde veya varsayımlarda ortaya çıkacak değişmelerin modelin sonuçları üzerindeki etkisini ölçmeye yönelik çözümleme tekniği. Devamını Oku

 • genel denge teorisi: Bk . genel denge kuramı Devamını Oku

 • istikrar çözümlemesi: Bir iktisadi sistemde değişkenler denge durumlarından saptığında, bunların zaman içinde eski dengelerine yönelmelerinin ya da bu noktalardan uzaklaşmalarının çözümlenmesi. Devamını Oku

 • kararsız denge: Denge durumundaki cismin küçük bir yer değiştirmesiyle bozulan denge. En ufak bir kuvvetin etkisiyle devinmeye geçen cisimlerin durgunluğu; bir küre üzerinde duran başka bir kürenin hali. Devamını Oku

 • etkinlik çözümlemesi: Kişilerin, ortaklıkların ve öteki çeşitli kurumsal birimlerin, işlerini sürey ve uzamda izleme yöntemleriyle ilgili bir inceleme türü. Bu incelemelerde, birimler, dizgeciklere bölünerek, dizgecikler arasındaki, etkinlik, iletişim ve alışveriş ilişkileri sürey ve uzam içinde inceleme konusu yapılır. Devamını Oku

 • etkinlik çözümlemesi: Kişilerin, ortaklıkların ve öteki çeşitli kurumsal birimlerin, işlerini sürey ve uzamda izleme yöntemleriyle ilgili bir inceleme türü. Bu incelemelerde, birimler, dizgeciklere bölünerek, dizgecikler arasındaki, etkinlik, iletişim ve alışveriş ilişkileri sürey ve uzam içinde inceleme konusu yapılır. Devamını Oku

 • etmen çözümlemesi: Test puanları gibi bir dizi değişken arasındaki iç-bağlılaşmaları çözümleyen türlü yöntemlerden biri. Bulgulara temel olan başlıca öğeleri ortaya çıkarmak amacıyle test puanlarının incelenmesi. Devamını Oku

 • etkilenim çözümlemesi: Çok az tutarda bir öğenin ortaya çıkarılması için, bir tepkileşimlikte ılıncıklarla döverek ışımetkin duruma getirme, sonra da sayaçlarla çözümleme yöntemi. Çok az tutarda bir öğenin ortaya çıkarılması için, bir tepkileşimlikte Devamını Oku

 • film çözümlemesi: Filmi değerlendirmeye, film üzerinde yargıya varmağa hazırlık olarak, ele alınan filmin öğelerine ayrılması, her öğenin ayrı ayrı incelenmesi işi. Devamını Oku

 • ikideğişken çözümlemesi: Ayrı birimler için iki değişkene ilişkin gözlem değerlerini birlikte ele alan sayımsal çözümleme. Devamını Oku

 • chamberlin çözümlemesi: Tekelci rekabet piyasalarında yakın ikame mallar üreten firmaların mal farklılaştırması yaparak tekelci firma gibi davranacağını ileri süren ve 1933 yılında Chamberlin tarafından geliştirilen yaklaşım. krş. tekelci rekabet Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar