genel denge kuramı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte genel denge kuramı kelimesinin manası:

 1. Bir ekonomide mal ve faktör piyasasındaki fiyat ve üretim miktarı arasındaki ilişkilerin tümünün incelenmesine dayanan ve 19. yüzyılın sonunda L. Walras tarafından geliştirilen kuram.

genel denge kuramı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ekonomide genel denge: Bir ülke ekonomisinde para, mal ve faktör piyasasının dengede olduğu, yani toplam sunumla toplam istemin birbirine eşit olduğu durum. krş. ekonomide kısmi denge Devamını Oku

 • dirsekli istem eğrisi kuramı: Çiftel piyasasında firmalardan birinin fiyatı düşürdüğünde rakibinin kendisini izleyeceği, yükselttiğinde ise izlemeyeceği varsayımıyla; piyasada oluşmuş bir fiyatın neden değişmeyeceğini çözümleyen ve Paul Sweezy tarafından geliştirilen kuram. Devamını Oku

 • genel denge: Bir ekonomide mal, para ve faktör piyasalarında eşanlı olarak dengenin sağlandığı durum. krş. kısmi denge Devamını Oku

 • gensel denge kuramı: Kalıtımsal olan herhangi bir niteliğin, tek bir genin sonucu olarak değil, genler arası etkileşimle geliştiğini savunan kuram. Devamını Oku

 • nitelikli işgücü kuramı: Sanayi mallarındaki dış ticareti, ülkeler arasındaki nitelikli işgücü farkına dayanarak açıklayan, Keesing ve Kenen tarafından geliştirilen kuram. Devamını Oku

 • genel denge teorisi: Bk . genel denge kuramı Devamını Oku

 • kutuplaşma kuramı: Gelişmiş ülke ile azgelişmiş ülke arasında serbest ticarete dayanan bir iktisadi birlik oluşturulması durumunda, azgelişmiş ülkelerin sanayilerinin ileri teknoloji ve büyük sermayeye sahip gelişmiş ülke mallarıyla rekabet edememesi ve azgelişmiş ülkelerde zaten kıt olan nitelikli emeğin de daha yüksek gelirler nedeniyle gelişmiş ülkelere göç etmesine bağlı olarak zengin ülkenin daha zengin, yoksul ülkenin ise daha Devamını Oku

 • emmanuel emperyalizm kuramı: Sermayenin uluslararası akışkanlığı sonucu faiz oranlarının ülkeler arasında eşitlendiği, buna karşılık ücretlerin her ülkenin sosyo kültürel ortamında geçimlik olarak belirlendiği bir dünyada eşitsiz değişimin yol açacağı değer transferinin sermaye yoğun mal dışsatımcısı ülkelerdeki ücretli kesimin ücretlerini yükseltici etki yapacağını, bu sürecin ülkelerin işçi sınıfları arasındaki dayanışmayı ortadan kaldıracağını, böylelikle işçi sınıfının emperyalist ticareti sürdürmek isteyeceğini Devamını Oku

 • denge kuramı: Halk kültürünü oluşturan öğeler arasında sürekli bir denge olduğunu savunan görüş. bk. denge. Devamını Oku

 • kuşatma kuramı: Üreticilere kaynak aktarımına yönelik piyasa düzenlemelerinin, üreticilerin kârlarını ençoklaştırabilmelerini sağlamak amacıyla yapıldığını ileri süren kuram. Bir sanayii düzenleyen resmi kurumdan sorumlu devlet adamı ve ilgili bürokratların kamu yararını gözetmek yerine Devamını Oku

 • mutlak üstünlükler kuramı: İki ülke, iki mal, takas ekonomisi, ölçeğe göre sabit getiri, tam işlendirme, tam rekabet, taşıma maliyetlerinin sıfır, istem ve teknolojinin veri olduğu, emeğin ülke içinde tam akışkan ülkeler arasında ise akışkan olmadığı ve serbest ticaret varsayımları altında; bir ülke diğerine göre hangi malı daha düşük emek maliyetiyle üretiyorsa o malın üretiminde uzmanlaşarak dışsatımını, daha yüksek Devamını Oku

 • dow kuramı: Kısa vadeli fiyat hareketlerini gözardı ederek iş dünyasının genel gidişatı ile hisse senedi piyasasının yönünü tahmin etmek için, Charles Dow’un Wall Street Journal Gazetesinde 1900-1902 yılları arasında yayınlanan makalelerinden derlenerek ortaya çıkarılan kuram. Devamını Oku

 • acyo faiz kuramı: Faizi, kişilerin paraya bugün verdikleri değer ile gelecekte biçtikleri değer arasındaki farka dayanarak açıklayan ve Avusturyalı iktisatçı Böhm-Bawerk (1851-1914) tarafından ortaya atılan kuram. Devamını Oku

 • kiler kuramı: Uluslararası likiditenin dünyadaki ticaret ve mali akımlar oranında artması gerekirken, merkez bankalarının her zaman daha fazla rezerv tutmayı istemeleri nedeniyle eniyileme optimizasyon koşullarına bağlı kalmamalarını ifade eden ve Fritz Machlup tarafından geliştirilen kuram. Devamını Oku

 • genel denge çözümlemesi: Bütün piyasaların ve iktisadi karar birimlerinin birbiriyle ilgili olduğu varsayımı altında bir piyasa ya da birimde ortaya çıkan bir değişmenin diğer tüm piyasalar veya birimler üzerinde yaratacağı etkilerin çözümlenmesine ilişkin denge koşullarının araştırılması. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar