genel dengelem sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte genel dengelem kelimesinin manası:

 1. Bölüm ve ayrıntıların tümünü kapsayan genel sayışım dengelemi.

genel dengelem ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • genel yetkililik: Kişi adına yapılacak tüm işlerin düzenlenmesi, kovuşturulması, yönetimi sağlanılmak üzere bir başka kişiye verilen genel yetkileri kapsayan yetki belgesi. Devamını Oku

 • sweeping: Büyük bir alanı kapsayan, şümullü, genel, umumi Süpüren, şŸiddetli, sert esen, genişŸ bir alanı kapsayan, coşŸkulu, nefes kesici, ezici, genişŸ kapsamlı, köklü, radikal, genel Devamını Oku

 • genel sekreterlik: Genel sekreter olma durumu. Genel sekreterin yetkisi ve makamı, genel yazmanlık. Devamını Oku

 • genel başkanlık: Genel başkan olma durumu. Genel başkanın işi veya mesleği. Devamını Oku

 • genel müdürlük: Genel müdür olma durumu. Genel müdürün yetkisi ve makamı. Devamını Oku

 • kavram: Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, nosyon Örnek: Herkesin kendine özgü bir mutluluk kavramı vardır. H. Taner Nesnelerin veya olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan genel tasarım, mefhum, nosyon. Devamını Oku

 • genel gökbilim: Genel kavramları ve genel bilgileri içine alan gökbilim; sınırları geniştir. Devamını Oku

 • devinsel dengelem: Gelir ve yitirce sayışmalarının kaynak ve dallarını ayrıntıları ile kapsayan ve içine alan dengelem. Devamını Oku

 • bikarbonat: Hidrojen karbonatların genel adı. Bikarbonat anyonu kapsayan herhangi bir tuz. Kanda karbondioksitin önemli bir kısmı bikarbonat iyonu durumunda taşınır. Devamını Oku

 • genel sigorta: Her alanı ve konuyu kapsayan sigorta. Devamını Oku

 • genel: Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi. Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan Örnek: Genel bir sıralama yapmak gerekirse, denebilir ki, dünyada en iyisi Devamını Oku

 • kısaltılmış dengelem: Bağlı sayışımlar birleştirilerek genel birkaç sayışımda toplanan özetlenmiş dengelem. Devamını Oku

 • toprağın özel ve genel durumunda değişiklik: Yer parçası özel ve genel durumunda gerçekleşen ve bunlara ilişkin vergilerde de indirim ya da arttırım yapılmasını gerektiren değişmeler. Yer sarsıntısı, su baskını, ağaçlandırma, gübreleme, yapılama gibi etkenler yer parçasının Devamını Oku

 • örgütsel dengelem: İşletmenin varlıkları ile birlikte gerçekleşen bir yıllık işlemlerin sonuçlarını kapsayan, işletmeler arasındaki bağlantılara ve eder dönüşümlerinin işletmenin varlığı ve sonuçları üzerindeki etkilerine yer veren dengelem. Devamını Oku

 • birleşik dengelem: Bir ana ortaklık ile bu ortaklığın diğer ortaklıklara katılmasıyla ortaya çıkan sonuçları tek ad altındaki sayışımlar ile birleştirmek ve toplamalarını almak yolu ile ana ortaklığın öteki ortaklıklara katılması sonucu ortaya çıkan gerçek durumu kapsayan birleşik ve karşılıklı düzenlenen dengelem. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar