genel gelirler sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte genel gelirler kelimesinin manası:

 1. Sağlanan, gerçekleşen gelirlerin bölüm ve ayrıntılarıyla tümü.

genel gelirler ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • yapıt kazançlarının vergilendirilmesi: Yapıt hakları karşılığı olarak sağlanan gelirlerin de vergi kapsamında düşünülmesi ve onlardan da vergi alınması işlemi. Devamını Oku

 • akçalı işler: Devlete ilişkin gelirlerin gerçekleştirilmesi; yükümlülerinden alınması ve kamu hizmetleri için yapılacak ödeme ve giderlerin karşılanması gibi işlemlerle uğraşan bilimsel ve tutumsal bölüm. Devamını Oku

 • toprağın özel ve genel durumunda değişiklik: Yer parçası özel ve genel durumunda gerçekleşen ve bunlara ilişkin vergilerde de indirim ya da arttırım yapılmasını gerektiren değişmeler. Yer sarsıntısı, su baskını, ağaçlandırma, gübreleme, yapılama gibi etkenler yer parçasının Devamını Oku

 • bileştirme: Bileştirmek işi. Kimi kişilerde görülen ve bir duyu örgeniyle sağlanan algıları başka bir duyu örgeni ile sağlananlarla birleştirip kaynaştırma eğilimi. (Renkli işitmede olduğu gibi.) Devamını Oku

 • proje kredisi: Proje yıllık yatırım programlarında yer alan projeler, milli savunma projeleri ile yap-işlet-devret, yap-işlet, işletme hakkı devri ve benzeri finansman modelleri çerçevesinde gerçekleştirilen projeleri ifade etmekte olup, projelerin gerçekleşmesi için herhangi bir dış finansman kaynağından sağlanan finansman imkanına proje kredisi denilmektedir. Devamını Oku

 • matching of cost with revenues: Gelirlerin maliyetlerle eşleştirilmesi Devamını Oku

 • genel oynatım sineması: Genellikle yalnız birinci oynatımlar gerçekleştiren sinema. Devamını Oku

 • genel anestezi: Ameliyatlar sırasında hayvanların ağrı duymasını engellemek amacıyla yapılan ve sonuçta hareket, refleksler, duygu ve bilincin ortadan kaldırılması ile sonuçlanan klinik yöntem. Devamını Oku

 • ödenekliğin biçimi: Devlet ödenekliğine giren kuruluşların bir akçalı yıl içinde yapabilecekleri giderler niceliklerinin ödenek tutarını ayrıntılarıyla saptayan ve ödeneklerin bakanlıklara ve diğer kurumlara dağılım niceliklerini ayrıntıları ile gösteren (A) çizelgesi. Devlet ödenekliği içindeki kuruluşların bir yıllık giderlerini karşılayacak gelirlerin oranlamalı tutarlarını kapsayan ve bu gelirlerin hangi kaynaklardan nasıl sağlanabileceği ve niceliklerini ayrınrıtıları ile gösteren (B) çizelgesi. Bunların Devamını Oku

 • dalgalı borçlar: Devletin bir bütçe dönemi içinde gelirlerin giderleri karşılamadığı zamanlarda sağlamış olduğu kısa vadeli krediler. Devamını Oku

 • antagonizm kuramı: Gelirlerin paylaşılmasında, emek ve sermayenin rakip durumunda olduklarını ileri süren kuram. Devamını Oku

 • bağımlı olaylar: Olasılık kuramında bağlaşık ilişkiyle bileşik bir olayı oluşturan ve birinin gerçekleşmesi ötekinin gerçekleşip gerçekleşmemesine bağlı olan olaylar. Devamını Oku

 • önişleme: Bir metin ya da program üzerinde amaçlanan programı gerçekleştirmek üzere yapılan ilk program. Devamını Oku

 • ön sayışım: Gerçekleşmiş bir kâr payından ya da borçtan bir bölüğünün önceden ödenmesi. Gerçekleşen ya da gerçekleşebilecek alacaklı bir sayışımdan kesin ödemede indirimi yapılmak üzere verilen para. Devamını Oku

 • dengelemde gelir gücü çözümlemesi: İşletmenin belirli bir dönem bitiminde sağladığı sonuç ve gelirlerin üretime ayrılmış anamal ile olan ilişki ve bağlantısının araştırılması ve saptanmasına ilişkin çözümleme. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar