genel kabul sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte genel kabul kelimesinin manası:

 1. Ödek üzerinde yazı ile belirtilerek ve altı imzalanarak gönderilen ve ödekte yazılı niceliğin tümüyle ve koşulsuz olarak kabul olunduğunu belirten kabul.

genel kabul ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ödeği kabul eden: Ödekte yazılı parayı ödemeği kabul ettiği anlamına gelmek üzere ödeği imzalayan kişi. Devamını Oku

 • şartsız kabul: Bk. koşulsuz kabul Devamını Oku

 • kabul: Bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olma Örnek: Her mihnet kabulüm yeter ki / Gün eksilmesin penceremden. C. S. Tarancı Konukları veya işi olanları yanına, katına alma Sunulan bir şeyi, armağanı alma. Devamını Oku

 • sayışımın kabulü: Alacaklıları ya da borçlularınca kendilerine gönderilen sayışım özetlerini kabul etmeleri. Devamını Oku

 • sayışımın kabulü: Alacaklıları ya da borçlularınca kendilerine gönderilen sayışım özetlerini kabul etmeleri. Devamını Oku

 • kabul edilebilir günlük değer: İnsan sağlığı üzerinde hiçbir olumsuz etki oluşturmadan gıdalarla günlük olarak alınabilecek gıda katkı maddelerinin kabul edilebilir en yüksek tüketim miktarını ifade eden, mg/kg vücut ağırlığı şeklinde gösterilen değer, ADI. Devamını Oku

 • delil kabul: İncelenmek üzere ve usulüne uygun olarak gönderilen delilin kriminal laboratuvar tarafından kaydedilerek teslim alınması. Devamını Oku

 • aracılı kabul: Ödeğin ilgilisince kabul edilmemesi durumunda bir başkasınca kabulü. Araya girme yoluyla yapılan kabul. Devamını Oku

 • kabul kredisi: Kabulün vadesinden önce poliçeyi kabul eden bankaya belirli bir tarihte belirli bir tutarın ödeneceğine dair anlaşmadan sonra bankanın açtığı kredi. Mal bedelinin, dışalımcı tarafından malın teslim alınmasından belirli bir süre Devamını Oku

 • kabul belgesi: Bankalarca ilgililerine gönderilen sayışım özetlerine ilişikkabul belgesi. Devamını Oku

 • kabul edilebilir günlük alım: Gıda endüstrisinde kullanılan katkı maddelerinin, insan sağlığı üzerinde hiçbir olumsuz etki oluşturmadan gıdalarla günlük olarak alınabilecek en yüksek kalıntı miktarı, ADI. Devamını Oku

 • tavassuten kabul: Bk. aracılıkla kabul Devamını Oku

 • bittavassut kabul: Bk. aracılı kabul Devamını Oku

 • poliçe kabulü: Bk. ödek kabulü Devamını Oku

 • icap ve kabul: Bk. gerek ve kabul Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar