genellik ilkesi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte genellik ilkesi kelimesinin manası:

 1. Bk. bütçeningenellik ilkesi

genellik ilkesi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ödenekliklerde genellik ilkesi: Kamu ekonomisinin gelecek akçalı yıl içinde gerçekleşebilecek tüm giderler ile elde olunacağı oranlanan tüm gelirleinin ayrı ayrı ödeneklikte yer alması ilkesi. Devamını Oku

 • bütçenin genellik ilkesi: Devlet maliyesinin bir bütün halinde ele alınması gerekliliğinden hareketle devletin bütün gelir ve giderlerinin bütçede ayrı ayrı ve tam olarak gösterilmesine ilişkin bütçe ilkesi. Devamını Oku

 • ayrılma ilkesi: Mendel’in birinci kanunu olup, bir genin alellerinin ayrılıp farklı gametlere geçerek gelecek döle geçmesi ilkesi. Segregasyon ilkesi. Devamını Oku

 • yeter neden ilkesi: Leibniz’in, düşünmenin ana ilkesi olarak çelişmezlik ilkesinin yanına koyduğu ilke. En genel biçimi: Her şeyin yeter bir nedeni vardır. Mantık ilkesi olarak: Her yargının, doğru olması için, yeter bir nedene gereksinmesi vardır. Devamını Oku

 • genellik prensibi: Bk. bütçenin genellik ilkesi Devamını Oku

 • genellik prensibi: Bk. bütçenin genellik ilkesi Devamını Oku

 • tam karşılıklı ödün ilkesi: Dünya ticaretini serbestleştirme çabaları çerçevesinde gümrük tarifelerinin karşılıklı görüşmelerle indirilmesinde uygulanan ve dışsatımcı ülkenin mallarına karşı ülkenin uyguladığı tarifeleri indirmesi için, karşı ülkeden dışalımını yaptığı mallara uyguladığı tarifeleri indirmesine dayanan ve Gümrük ve Tarifeler Genel Anlaşmasıyla uygulanmaya başlanan ve daha sonra Dünya Ticaret Örgütüyle de izlenilen ilke. krş. eksik karşılıklı ödün ilkesi, karşılıklı ödünsüzlük ilkesi Devamını Oku

 • bütçenin genellik prensibi: Bk. bütçenin genellik ilkesi Devamını Oku

 • çelişiklik ilkesi: İki çelişik önermenin hem doğru hem yanlış olamayacağı ilkesi. İki -> çelişik önermenin aynı zamanda doğru olamadığı gibi, aynı zamanda yanlış da olamayacağı ilkesi. Devamını Oku

 • çelişmezlik ilkesi: Çelişik önermeleri özünde bulundurmayan ve yasaklayan kuram. (Varlıkbilimde) “Aynı şeyin aynı bağlantılar içinde aynı durumda olması ve olmaması olanaklı değildir.” (Aristoteles) Formülü: “S aynı zamanda P ve P olmayan olamaz.” Devamını Oku

 • segregasyon ilkesi: Bk. ayrılma ilkesi Devamını Oku

 • istifade ilkesi: Bk. yararlanma ilkesi Devamını Oku

 • karşılıklı taviz ilkesi: Bk. tam karşılıklı ödün ilkesi Devamını Oku

 • pauli dışlama ilkesi: Bkz. dışlama ilkesi. Bkz. dışlama ilkesi. Devamını Oku

 • karşılık ilkesi: İki ülke uyruklarına aynı hakların tanınması ilkesi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar