genellik prensibi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte genellik prensibi kelimesinin manası:

 1. Bk. bütçenin genellik ilkesi

genellik prensibi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • genellik prensibi: Bk. bütçenin genellik ilkesi Devamını Oku

 • bütçenin genellik prensibi: Bk. bütçenin genellik ilkesi Devamını Oku

 • generality: Genellik, umumiyet, umumilik Genellik, yaygınlık, çoğŸunluk, belirsizlik, genel konu Devamını Oku

 • genellik ilkesi: Bk. bütçeningenellik ilkesi Devamını Oku

 • ödenekliklerde birlik ilkesi: Gelecek akçalı yıl içinde düşünülen tüm kamu gider ve gelirlerinin bir tek ödeneklikte gösterilmesi ilkesi. (Genellik ilkesinden ayrılan yönü tüm kamu gider ve gelirleri tek bir ödeneklikte yer alırken bunlara ilişkin oranlamaların bir tek değil çeşitli ödenekliklerde bulunabilmesidir). Devamını Oku

 • aleniyet prensibi: Bk. açıklık ilkesi Devamını Oku

 • ayniyet prensibi: Bk. özdeşlik ilkesi Devamını Oku

 • ödenekliklerde genellik ilkesi: Kamu ekonomisinin gelecek akçalı yıl içinde gerçekleşebilecek tüm giderler ile elde olunacağı oranlanan tüm gelirleinin ayrı ayrı ödeneklikte yer alması ilkesi. Devamını Oku

 • mütekabiliyet prensibi: Bk. karşılık ilkesi Devamını Oku

 • belirsizlik prensibi: Bk. belirsizlik ilkesi Devamını Oku

 • ihtira prensibi: Bk. bulgu ilkesi Devamını Oku

 • tenakuzsuzluk prensibi: Bk. çelişmezlik ilkesi Devamını Oku

 • lokomotif prensibi: Bk. sürükleme ilkesi Devamını Oku

 • cavalieri prensibi: Bk. cavalieri ilkesi Devamını Oku

 • bütçenin genellik ilkesi: Devlet maliyesinin bir bütün halinde ele alınması gerekliliğinden hareketle devletin bütün gelir ve giderlerinin bütçede ayrı ayrı ve tam olarak gösterilmesine ilişkin bütçe ilkesi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar