genişletilmiş aralıkta dalgalanma sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte genişletilmiş aralıkta dalgalanma kelimesinin manası:

 1. Döviz kurlarının piyasa koşullarına göre potansiyel olarak kaydedebilecekleri ya da kazanabilecekleri değer sınırları içinde para yetkesince belirlenen aralık içinde dalgalandığı ve bu sınırların zaman içinde genişletildiği kur bandı sistemi.

genişletilmiş aralıkta dalgalanma ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • dar aralıkta dalgalanma: Döviz kurlarının para yetkesince belirlenen oranın yüzde bir altında veya üstünde dalgalanmasına izin verildiği kur bandı sistemi. Devamını Oku

 • kaygan aralıkta dalgalanma: Yüksek enflasyonlu ekonomilerde döviz kuru bandının ortalama değerinin belirlenerek sabitlendiği ve bu ortalama değerin gerekli durumlarda yeniden ayarlandığı bir tür gözetimli dalgalanma. Devamını Oku

 • kaygan aralıkta dalgalanma: Yüksek enflasyonlu ekonomilerde döviz kuru bandının ortalama değerinin belirlenerek sabitlendiği ve bu ortalama değerin gerekli durumlarda yeniden ayarlandığı bir tür gözetimli dalgalanma. Devamını Oku

 • kayan aralıkta dalgalanma: Bk. kaygan aralıkta dalgalanma Devamını Oku

 • boyutları genişletilmiş yeniden üretim: Bk. genişletilmiş yeniden üretim Devamını Oku

 • genişletilmiş yeniden üretim süreci: Bk. genişletilmiş yeniden üretim Devamını Oku

 • genişletilmiş matris: (…) Devamını Oku

 • önkestirim aralığı: (bağlanım çözümlemesi) önkestirilen bir değişken değerinin yanılgısının genişliğini göstermek için elde edilen alt ve üst sınırlar arasındaki aralık. Devamını Oku

 • genişletilmiş yeniden üretim: Marksist kuramda değişmeyen sermaye ve değişken sermayeye yapılan katkılar sonucu emeğin sömürü derecesinin yükseltilmesi yoluyla mevcut üretim değerinin aşılmasına olanak veren üretim. Devamını Oku

 • genişletilmiş fon kolaylığı: Yapısal sorunlardan kaynaklanan ödemeler bilânçosu açıklarının giderilmesine katkıda bulunmak amacıyla 1974 yılında IMF bünyesinde üye ülkelere, o yıl ve izleyen yıllardaki belirlenmiş ölçütlere göre başarımlarının izlenilmesi koşuluyla orta vadeli (genellikle üç yıl) kredi sağlamak için oluşturulmuş fon. Devamını Oku

 • geniş zaman eki: Fiilin gösterdiği hareketin geniş zamanda olduğunu gösteren, fiile geniş zaman kavramı veren ek. Türkçedegeniş zaman eki -r, -Ar, (I)r/-Ur’dur: ağla-r, bak-ar, gül-er, çalış-ır, getir-ir, otur-ur, güldür-ür. bk. geniş zaman. Devamını Oku

 • geniş zaman sıfat fiili: Fiilin her zaman yapıldığını, yapılmakta olduğunu veya yapılacağını belirten sıfat-fiil. Türkçede bu biçim -ir, -er, -mez ekleriyle kurulur: Gelir (varidat), gider (masraf), güler yüz, bitmez iş, dinmez ağrı, görünmez kaza gibi. Devamını Oku

 • döviz kuru dalgalanma aralığı: Döviz kurunun değişmesine izin verilen alt ve üst sınır. Devamını Oku

 • genişletilmiş sayılar ekseni: (…) Devamını Oku

 • güven aralığı: Belirli bir olasılık seviyesinde, gerçek ortalamanın deneysel ortalama civarında bulunduğu aralık. Ana kitle parametresinin n sayıda birim içeren örnek yardımıyla hesaplanmış olan oran, ortalama vb. ölçütün kabul edilebilir bir hata Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar