genizlenme sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte genizlenme kelimesinin manası:

 1. Bir sesin genzel bir vasıf alması veya bir sese genzel olan başka bir sesin katılması.

genizlenme ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • indirgenme: İndirgenmek işi. Özdeciğin eksicik alması, hidrojen öğesinin çoğalması ya da oksijenin azalması olayı. Devamını Oku

 • ağızsılaşma: Bir genizsi sesin ağızsı sese dönüşmesi. Devamını Oku

 • harmonic: 1) Biri diğerinin tam katı frekansa sahip iki sesin bir arada tınlaması. 2) Temel sesin tam katı frekansa sahip ses. ), (i.) uyumlu, ahenkli Devamını Oku

 • alnaçlık: Başka başka dillerde veya bir dilin türlü hallerinde belli bir sese, kelimeye, şekle, anlama kargılık olarak daima belli başka bir sesin, kelimenin, şeklin… bulunması ki, bu, diller arasında kaynak birliğini göstermekle beraber bazan birer raslantıdan veya alıntıdan ibaret de olabilir. ( ALMAÇ, Correspondant; ALNAÇLIK, Correspondre ) . Devamını Oku

 • alnaçlık: Başka başka dillerde veya bir dilin türlü hallerinde belli bir sese, kelimeye, şekle, anlama kargılık olarak daima belli başka bir sesin, kelimenin, şeklin… bulunması ki, bu, diller arasında kaynak birliğini göstermekle beraber bazan birer raslantıdan veya alıntıdan ibaret de olabilir. ( ALMAÇ, Correspondant; ALNAÇLIK, Correspondre ) . Devamını Oku

 • boğma: İncir, dut, kuru üzümün mayalandıktan sonra ilkel araçlarla damıtılmasıyla elde edilen, alkol derecesi düşük bir tür rakı. Boğmak işi. Devamını Oku

 • flanger: Ses sinyalinin kopyalanıp çok küçük bir gecikme ile orijinal sese eklenmesi yoluyla iki sesin harmanlanmasına dayanan ve jet motoru benzeri efekt ve bunu sağlayan cihaz. Devamını Oku

 • cadence: Ritim, ahenk Sesin yavaşlaması Perdenin Devamını Oku

 • çift film: Günlük çevirimlerde, iş eşlemlerinde görüntü ile sesin henüz birleştirilmemiş olarak iki ayrı kuşakta yer alması durumu. Devamını Oku

 • ışıklık: Bir yapının ortasına gelen oda ve öbür bölümlerin ışık alması için, damın ortasından zemine dek açılan boşluk, aydınlık. Lambaların ışığını dağıtmaya, süzmeye ya da değiştirmeye yarayan ve lambaların takılması, korunması Devamını Oku

 • ses aygıtı: Sesin meydana gelmesi için gerekli olan aletler bütünü. Mıknatıslı ses kuşağının mıknatıslı alandan geçirilmesi (sesin saptanması), sonra bu kuşağın bir elektrik devresi yakınından geçirilerek akım oluşturması (sesin okunması) temeline dayanan, Devamını Oku

 • orantılı: Bir orantıyla ilgili olan, aralarında orantı bulunan, mütenasip Örnek: Gazetecilik de, spor da o kitlelerin genel seviyesiyle doğrudan orantılıdır. H. Taner Bir niceliğin iki, üç, … kez çoğalması veya azalması başka bir niceliğin o nispette çoğalmasını veya azalmasını gerekli kılarsa “bu iki nicelik birbiriyle orantılıdır” denir. Devamını Oku

 • elision: Çıkarma, şiirde özellikle kelime sonlarındaki harf veya hecenin okunmaması. Söylenişte bir sesin çıkarılması Devamını Oku

 • çözülme: Savaşta, gerideki savunma hattına çekilmek isteyen birliğin düşmandan sıyrılması. Bir sesin boğumlanmasından sonra organların eski duruma geçmesi. Devamını Oku

 • bölünme: Hücrelerin, belli bir büyüklüğe ulaştığında eşit bölümlere ayrılıp çoğalması. Yarışta toplu olarak koşarken birbirinden ayrılma. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar